Five phrases that lower your chances of successfully closing a deal

Pět frází, které snižují vaše šance na úspěšné uzavření obchodu

One thing can be said in many different ways. Different phrases evoke different feelings and reactions in the listener. There are words and phrases that evoke action, determination, and professionalism. There are also expressions that have a negative impact on clients, even though they might sound ordinary. Here are five words and expressions that each salesperson should remove from their vocabularies altogether.

“Of course”

As The Muse states, businesspeople use the phrase “of course”  to describe a fact that seems clear to them, but the client might not see it that way. Don't forget that it is your job to get the client acquainted with your product in a way that corresponds to what the client knows and does. Never assume things.

“Interesting”

This words is so vague that it has already lost all its meaning. If you say about your offer or about a trait of your product that it is “interesting”, you are making it clear that you lack other words to describe this fact in a positive way.

“Don't worry”

This is not a good answer to a complaint or doubts of a client. You must always deal with them in a constructive way and in individual concrete steps, and not just by stating that everything will be alright.

“No problem”

There are several problems with this expression. Similarly to “do not worry”, it is too vague to convince the client that you are in control of everything. At the same time it also shows that you really do find the solution to the problem problematic and that you mind dealing with this issue. You should rather try: “It will be my pleasure to deal with this”.

“As I said before…”

With this you are making it clear to the client that he or she did not listen properly. Any lack of attention is your mistake though. Never pester the client, not even in a covered way.

 

-mm-

  Pět frází, které snižují vaše šance na úspěšné uzavření obchodu

  Jednu a tu samou věc lze říct mnoha různými způsoby. A různé výrazy evokují u adresáta promluvy různé pocity a reakce. Existují slova, která evokují akci, odhodlanost a profesionalitu. A pak jsou naopak výrazy, které na klienty působí negativně, i když na první pohled mohou znít nenápadně. Zde je pět slov a slovních spojení, které by měl každý prodejce zcela škrtnout ze svého slovníku.

  „Samozřejmě“

  Jak uvádí The Muse, výrazem „samozřejmě“ obchodníci uvádí skutečnosti, které jim přijdou zcela jasné, ale zdaleka tak nemusí přijít zákazníkovi. Nezapomínejte, že je vaší prací seznámit klienta s vaším produktem způsobem, který odpovídá tomu, co klient zná a umí. Nic si raději nedomýšlejte.

  „Zajímavé“

  Tento výraz je tak vágní, že již zcela ztratil svůj význam. Jestliže řeknete o své nabídce nebo o nějaké vlastnosti vašeho produktu, že je „zajímavá“, dáváte tím najevo, že vám schází jiná slova, jak tuto skutečnost pozitivně popsat.

  „Nemějte obavy“

  Toto není dobrá odpověď na stížnosti nebo pochybnosti klienta. Ty totiž vždy musíte řešit konstruktivně, podle jednotlivých dílčích bodů, a ne pouze ujištěním, že vše bude v pořádku.

  „Žádný problém“

  S tímto výrazem je hned několik problémů. Podobně jako „nemějte obavy“, i toto spojení je příliš vágní na to, aby klienta přesvědčilo, že máte vše pevně v rukou. Stejně tak ale ukazuje, že řešení problému jako problematické skutečně vidíte nebo že vám vadí se danou věcí zabývat. Zkuste radši: „Bude mi potěšením to vyřešit.“

  „Jak už jsem říkal…“

  Tím dáváte klientovi najevo, že špatně poslouchal. Jakékoliv výpadky v pozornosti zákazníka jsou ale ve skutečnosti vaše chyba. Nikdy nenapomínejte zákazníka, ani skrytě.

   

  -mm-

   

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse