Did a prospect reject you? Five ways to turn failure into opportunity

Odmítl vás klient? Pět způsobů, jak neúspěch přetavit v příležitost

Failure has always been a part of business. We can say that it applies to most business sectors that the majority of deals we try to negotiate end up in failure. This means the prospect does not sign the contract. Frequent failures, big and small, are in many cases the reason why some people don't have the guts to become professional salespeople. However, a failed deal can be a positive experience that helps you move forward and learn something. Here are five tips on how to cope with failure in sales and to learn as much as possible from it.

Remember that a partial failure proves that you went beyond your comfort zone

According to the website INC.com, after a failed deal you can say to yourself that you were not afraid, that you got out of your comfort zone and that you took a risk, which is a good thing. You can speculate about the specifics of the deal, but the fact that you are not afraid to try out new opportunities is positive.

Don't forget you have gained new exprerience

You probably get more experience from a failed deal than from a closed one. A failed deal can be positive, given you are able to learn something from it.

Find something you did correctly

You made a lot of good moves, even though the deal failed in the end. Go through what happened and find out what went well in the process and what you would like to do again in the future.

Learn from the failure, and next time do not make any assumptions

Many salespeople have the problem of assuming too much. Instead of going through the needs of the prospect and through the possible solutions, they just assume things, and often they are wrong. A deal that does not get closed is proof of a bad judgement call on your part, and it is a challenge to listen to your client better the next time.

See failure as a practice of mental resilience

Businesspeople need thick skin. The sooner you get used to withstanding negative feelings and failure, the better. Remember that failure is an inherent part of the journey to success, and every successful person first had to experience many a failure.

 

-mm-

  Odmítl vás klient? Pět způsobů, jak neúspěch přetavit v příležitost

  Neúspěch patří k obchodu od nepaměti. Dá se říci, že v drtivé většině oborů platí, že většina obchodů, které rozjednáme, skončí neúspěchem. Tedy že klient smlouvu nepodepíše. Časté větší i dílčí neúspěchy jsou v mnoha případech důvod, proč někteří lidé nemají žaludek na to stát se profesionálními prodejci. Nevydařený obchod ale může být pozitivním zážitkem, který vás posune dál a díky kterému se leccos naučíte. Zde je pět tipů, jak se s neúspěchem v prodeji vyrovnat a jak si z něj odnést co možná nejvíce.

  Pamatujte, že dílčí neúspěch dokazuje, že jste šli za hranici své komfortní zóny

  Podle webu INC.com si můžete po nevydařeném obchodě říct, že jste se nebáli, že jste vykročili ze své komfortní zóny a že jste zariskovali. To je dobře. Můžete spekulovat o konkrétním provedení daného obchodu, ale pozitivní je, že se nebojíte zkoušet nové možnosti.

  Nezapomeňte, že jste získali nové zkušenosti

  Nezdařeným obchodem získáváte zkušenosti možná více, než zdařeným. V určitém smyslu je tedy i nevydařený prodej pozitivní, pokud jste schopni si z něho vzít ponaučení.

  Najděte i na neúspěšném obchodě něco, co se vám povedlo

  I v daném nepovedeném prodeji jste jistě spoustu věcí udělali dobře. Projděte si průběh toho, co se stalo, a vypíchněte to, co se vám na daném obchodě povedlo a co byste do budoucna rádi zopakovali.

  Berte neúspěch jako ponaučení, že si nemáte nic domýšlet

  Mnozí prodejci mají ten problém, že si příliš domýšlí. Místo, aby s klientem prošli jejich potřeby a možné návrhy řešení pouze řadu věcí předpokládají, a to často chybně. Neuskutečněný obchod je tedy důkaz vaší chyby v úsudku a výzva k tomu, abyste pro příště více naslouchali klientovi.

  Chápejte neúspěch jako trénink své psychické odolnosti

  Obchodníci potřebují hroší kůži. Čím dříve se obrníte vůči negativním vlivům a neúspěchu, tím lépe. Pamatujte, že neúspěch patří neodmyslitelně k cestě za úspěchem, a každý úspěšný člověk si nejdříve musel projít celou řadou neúspěchů.

   

  -mm-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele

  Štítky: Prodejní techniky