Tips for new salespeople who are concerned about being too young

Několik tipů pro začínající prodejce, kteří mají obavy kvůli svému nízkému věku

Some sales newbies may be concerned that because they're young, prospective clients will not see them as sufficiently professional or take them seriously. The salesperson's age may be a problem, espeically in some specific fields. This is why, in this article, we will focus on advice for new, young salespeople.

Focus on your goals

Set firm goals, and work each day to achieve them. Without definite goals, plans and methods, you cannot be successful in business. This rule applies to everybody, but young people often fail due to not following this rule.

Earn your clients' trust

Young people especially must be aware of letting down their customers. As the SalesForce blog states, it is essential to work on your reputation, and the best way is the put maximum effort in every business contact you deal with.

Don't think about your age

There is a very simple rule that applies here: If you see your age as a problem, your clients will see it that way too. Everything is about you and your attitude. If your performance is sufficiently self-confident and professional, no one will even notice your age. Think about your attitude and how you can change it.

Learn from others

Youth often goes hand in hand with inexperience, but also with adaptability and potential for further development. You must study others and their work. Find a mentor, or at least study on your own. Theory, combined with practice, is what makes a successful businessperson, not age.

 

-mm-

  Několik tipů pro začínající prodejce, kteří mají obavy kvůli svému nízkému věku

  Někteří začínající prodejci mohou mít kvůli svému nízkému věku obavy, aby na potenciální klienty působili dostatečně seriózně a profesionálně. A aby je zákazníci brali vážně. Především v některých oborech totiž může být nízký věk obchodníka určitou překážkou. A proto se v tomto článku zaměříme na několik rad začínajícím, mladým prodejcům.

  Soustřeďte se na své cíle

  Nastavte si pevné cíle a pracujte každý den na jejich dosažení. Bez pevných cílů, plánů a postupů nelze v obchodě dosáhnout úspěchu. Toto pravidlo platí pro všechny, u mladých lidí je však často právě nedodržování tohoto pravidla důvodem k neúspěchu.

  Získejte důvěru klientů

  Zvláště mladí lidé si pak musí dávat pozor, aby své klienty nezklamali. Jak uvádí blog společnosti SalesForce, reputaci je nutné budovat dlouhodobě a nejlepším způsobem je vždy dávat maximum do každého obchodního kontaktu, který se naskytne.

  Nepřipouštějte si svůj věk

  Funguje zde jednoduché pravidlo: Když vidíte ve vašem věku problém, budou ho vidět i vaši klienti. Vše je totiž ve vás a ve vašem přístupu, při dostatečně sebevědomém a profesionálním vystupování si nikdo nemusí vašeho věku ani nutně všimnout. Zamyslete se tedy nad vaším přístupem a nad možnostmi, jak ho změnit.

  Učte se od ostatních

  S mládím jde většinou ruku v ruce i nezkušenost, ale i adaptabilita a schopnost dalšího vývoje. Sledujte tedy pozorně ostatní a studujte jejich práci. Najděte si mentora či se alespoň sami dovzdělávejte. Teorie ruku v ruce s praxí je to, co dělá obchodníky dobrými, ne věk.

   

  -mm-

  Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce
  Zobrazit přehled článků ze zdroje SalesForce Blog
  Štítky: Prodejní techniky