Crisis as an opportunity or How to sell, even during a recession

Krize jako příležitost, aneb Jak prodávat i během recese

Rising inflation, prices of commodities on the rise, higher costs and reduced buying power of both companies and individuals. All these factors signal a slight economic recession that the Czech Republic will be experiencing in 2023. However, you can sell successfully, even during a crisis. How can a crisis be an opportunity?

Look for new opportunities

If there is bad period in a particular field, some businesspeople just say that there are no opportunities and stop doing anything. The truth is, however, that if there is a slowdown, people engaged in that field of business are seeking new solutions more than ever, and there are the possibilities of adjusting their processes and profiting even in the unfavorable circumstances. However, you must adapt and offer up-to-date solutions.

Efficiency and profitability as the number one factor 

As a LinkedIn Pulse article states, in short, it may seem that in times of an economic slowdown and a general lack of resources, price becomes the number one factor, but that is not true. Clients are not interested in the price, but in the profitability of your solution, i.e. the price-value ratio. If a salesperson has the right approach, clients are always willing to pay more for a solution that will bring them more profit in the long run.

People looking for long-term quality

Many businesspeople think that if they don't put a discount on their pricelists and almost approach production costs, they are not going to sell anything. That is a mistake. A company that offers consistent quality for a set price might, on the contrary, seem all the more prestigious for it.  Unwillingness to put prices down is proof that the company is aware of its quality, even in the face of an economic slow-down.

 

-mm-

  Krize jako příležitost, aneb Jak prodávat i během recese

  Rostoucí inflace, ceny komodit a energií na vzestupu, vyšší vstupní náklady firem a nižší kupní síla firem i jednotlivců. Všechny tyto faktory naznačují, že v roce 2023 bude Česká republika v nepatrné ekonomické recesi. I za této situace se však dá s úspěchem prodávat. Proč je i krize obchodní příležitost?

  Hledání nových možností

  Pokud se nějakému odvětví nedaří, někteří obchodníci prohlásí, že nejsou příležitosti a založí ruce do klína. Pravda je ovšem taková, že pokud se určitému odvětví nedaří, lidé činní v této oblasti více než kdy jindy hledají řešení a nové možnosti, které by jim pomohly upravit své procesy a profitovat i v dané nepříznivé situaci. Musíte se ovšem přizpůsobit a nabídnout aktuální řešení.

  Efektivita a výnosnost na prvním místě

  Jak upozorňuje článek na LinkedIn Pulse, zjednodušujícím pohledem se může zdát, že v době ekonomického zpomalení a všeobecného nedostatku prostředků se cena stane faktorem číslo jedna. To je ovšem omyl. Klienty nezajímá cena, ale výnosnost vašeho řešení. Tedy poměr mezi cenou a hodnotou. Zákazníci jsou při správném přístupu ze strany prodejce vždy ochotni si připlatit za řešení, které jim z dlouhodobého hlediska přinese větší profit.

  Lidé vyhledávají dlouhodobou kvalitu

  Mnozí obchodníci si myslí, že pokud nesleví ze svých ceníkových cen a nepůjdou téměř pod náklady, nemají šanci nic prodat. To je omyl. Společnost, která nabízí stabilní kvalitu za dané ceny, naopak může působit o to prestižněji, a její neochota ustoupit z ceny pak jako důkaz toho, že si je daná firma vědoma kvality své nabídky i tváří v tvář ekonomickému zpomalení.

   

  -mm-  

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky