How to make a good first impression on a client? Help yourself by dressing properly

Jak udělat na klienta dobrý první dojem? Pomozte si tím, že se vhodně obléknete

The way you dress has a proven and clear impact on how people see you, on your career and on your business success. There is an old saying that clothes make the man, but do you know that they also make businesses, careers, success? In this article, we will present several points connected to dressing and its influence on your business.

How the way you dress impacts your career outlook

They say that everyone should dress not for the job they have, but the job they want to have. This doesn't mean that you should come to work dressed as a fireman. According to a LinkedIn Pulse article, it does mean that if you're trying to achieve certain career development or reach a certain position, the way you dress should “precede” this dream position. Dressing well has many other advantages as well.

Double impact

When you dress well, you make a good impression on your clients. It doesn't mean you always have to wear a suit and a tie, but it does mean that you should have good quality clothes that fit you well and don't look like you inherited them. You're actually asking clients to trust you and put a part of their life into your hands. Someone who can't take care of themselves can't take care of someone else. So you first have to start treating yourself well.

A second positive effect of dressing professionally is improving your own mind set. If you're well-dressed, you're confident, which is necessary in sales.

Tips for the ladies

Don't forget about colour. According to studies, people tend to like colourful patterns, but nothing should be exaggerated. If you're always dressed in black or grey, you might seem too uninteresting or conservative – traits that don't really go well with a successful businessperson. Dress in a non-boring way, but don't wear things that are too eye-catching and that take the attention away from what is important, i.e. what you are saying.

Tips for men

Even if you are a little too heavy, or on the contrary your clothes “hang” on you, the only way of achieving maximum possible elegance is sticking firmly to one rule: wear clothes that fit you. Shirts, T-shirts, pants and blazers, nothing can be too tight or too loose. Choose carefully and buy a smaller volume of quality clothing rather than large amounts of low-quality clothes. It's also good to invest some extra money in yourself and have your suits and blazers tailored. There's a really big difference, and you will see that reflected in your confidence as well.

 

-mm-

  Jak udělat na klienta dobrý první dojem? Pomozte si tím, že se vhodně obléknete

  To, jak se oblékáte, má zcela jasný a prokazatelný vliv na to, jak vás lidé vnímají, na vaší kariéru i na vaše obchodní úspěchy. Již odedávna se říká, že šaty dělají člověka. Ale víte, že šaty dělají i obchod, kariéru, úspěch? V tomto článku přineseme několik poznatků, které se pojí s oblékáním a jeho vlivem na vaše obchodní snahy.

  Oblékání a kariérní vyhlídky

  Říká se, že každý by se měl oblékat ne podle práce a pozice, kterou dělá, ale podle toho, co by chtěl dělat. To neznamená, že máte přijít příští den do práce v hasičské uniformě. Podle článku na LinkedIn Pulse to ale znamená, že jestliže se snažíte o nějaký kariérní postup nebo vydobytí určité pozice, váš styl oblékání tento vysněný post musí „předcházet“. Oblékat se dobře a hezky má také celou řadu jiných výhod.

  Dvojí účinek

  Když se dobře obléknete, působíte dobře na klienty. Neznamená to, že musíte nosit všude oblek a kravatu. Znamená to, že máte kvalitní oblečení, které vám sedne, a které nevypadá, jako že jste ho podědili. Klienty vlastně žádáte, aby vám důvěřovali a svůj osud částečně vložili do vašich rukou. Ten, kdo se ale neumí starat sám o sebe, se pouze těžko může starat o někoho jiného. Proto je nutné začít s péčí hlavně u sebe.

  Druhým pozitivním účinkem profesionálního oblékání je vliv na vaši psychiku. Když jste dobře oblečeni, dodá vám to na sebevědomí, které je v prodeji tolik potřeba.

  Tipy pro dámy

  Nezapomínejte na barvy. Lidé podle studií přirozeně inklinují k barevným vzorům. Nic se ovšem nemá přehánět. Jestliže ale budete celé v černém nebo šedém, můžete působit příliš nezajímavě a konzervativně, což jsou vlastnosti, které se s úspěšným obchodníkem pojí jenom velmi těžko. Oblékejte se zajímavě, ale nemějte na sobě příliš výrazné prvky, které odvádějí pozornost od toho, co je podstatné, a sice toho, co říkáte.

  Tipy pro muže

  Ať už máte kila navíc nebo naopak na vás oblečení „visí“, nejlepší a jediný způsob, jak dosáhnout maximálně elegantního účinku, je držet se pevně jedné zásady: mějte oblečení, které vám padne. Košile, trika, kalhoty i saka, to vše nesmí být příliš napjaté ani příliš volné. Pečlivě vybírejte a kupujte spíše méně kvalitního oblečení než více nekvalitního. Zároveň je dobré do sebe investovat nějaké peníze navíc a obleky a saka si nechat ušít nebo upravit na míru. Rozdíl je skutečně velmi znatelný, což pocítíte i na svém sebevědomí.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky