How to gain trust of clients in 4 steps and become a successful salesperson

Jak si získat důvěru klientů ve 4 krocích a stát se úspěšným prodejcem

Long-term success in sales depends on the reputation the businessperson is capable of building and on whether they are able to gain the customer's trust. Here are four steps that will help you build trust, a good reputation, and become a successful businessperson.

Don't make promises you can't keep

According to the HubSpot blog, many companies and salespeople make the mistake of promising too much to prospects because they don't know their own limits. If the requirements or needs of the client are exaggerated and you can't fulfil them, it is necessary that you see a discrepancy between what you offer and what the client needs, and tell the prospect without further ado.

Don't be dishonest

Honesty is always much appreciated, especially in business. Though it might seem counter-productive at first, it is better to acknowledge a mistake or tell the client that something isn't possible instead of making things up. In the long run, your reputation is more important than small mistakes.

Offer high-quality consultations

A great way to get a good reputation is by offering clients and prospects exclusive content that they can't find anywhere else and that they can rely on. If you become an authority in terms of provision of information and guidelines, for instance through a well-written blog, your reputation will be enhanced.

Build long-term relationships and personalize your offer

At the core of a good reputation, of course, is great customer care. This means that you must be able to build long-term business relationships that go beyond the scope of individual sales, and offer a personalized product that can be tailor-made to fit the needs of individual clients.

 

-mm-

  Jak si získat důvěru klientů ve 4 krocích a stát se úspěšným prodejcem

  Dlouhodobý úspěch v prodeji závisí na tom, jakou si dovede daný prodejce vybudovat a zda si dovede získat důvěru zákazníků. Zde jsou čtyři kroky, díky kterým si získáte důvěru klientů, vybudujete si dobrou reputaci a stanete se dlouhodobě úspěšným obchodníkem.

  Neslibujte, co nemůžete splnit

  Podle blogu společnosti HubSpot mnoho firem a prodejců dělá tu chybu, že naslibují klientům příliš mnoho z toho důvodu, že sami neznají své limity. Jestliže jsou požadavky nebo potřeby klienta přehnané a vy je nemůžete splnit, je nutné, abyste odhalili rozpor mezi tím, co nabízíte, a tím, co klient potřebuje, a tuto skutečnost zcela bez obalu klientovi přiznali.

  Nebuďte neupřímní

  Upřímnost je oceňovaná vlastnost. V obchodě především. I když se to na první pohled může zdát kontraproduktivní, je lepší přiznat chybu nebo klientovi říci, že něco nejde, než abyste se snažili něco předstírat. Z dlouhodobého hlediska je reputace důležitější, než drobné chyby.

  Nabídněte kvalitní konzultace

  Skvělým způsobem, jak získat dobrou pověst, je nabízet klientům i potenciálním zákazníkům exkluzivní obsah, který jinde nenajdou, a na který se mohou lidé spolehnout. Jestliže se stanete autoritou v oblasti poskytování informací a návodů, například skrz dobře vedený blog, vaší reputaci to velmi pomůže.

  Budujte dlouhodobé vztahy a personalizujte vaší nabídku

  V jádru dobré reputace je nakonec samozřejmě skvělá péče o klienta. To znamená, že musíte umět budovat dlouhodobé obchodní vztahy, které překračují rámec jednotlivých prodejů, a nabízet personalizovaný produkt, který lze upravit na míru daných klientů.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog