How to make a prospect trust you during a sales meeting

Jak si během obchodní schůzky získat důvěru klienta

We might say that when it comes to your sales success, the product you sell, the quality and how innovative it is, is actually not very important. It is much more crucial how well you get along with your customers and how well you are able to engage them. You may even say that sales is a specific subtype of interpersonal communication. Personal charm, communication skills and building rapport are the pillars of a successful sale. Here are four steps to making prospects respect and trust you.

Why should the prospect trust you?

What you are asking from the prospect is essentially to invest their finances in your product and, more importantly, into a business relationship with you. This is why you must first prove to the prospect that this investment is worth it and that you can be trusted. This is when success stories about your clients and references from opinion leaders come in handy.

Do not underestimate informal communication

Trust is not built solely on a professional level, but also on an informal level not related to work. As the SalesGravy server states, this is why you should be able to find a common interest with your client on a personal level. Your first step should be finding out what the the prospect's interests are and talk to them about it, for instance, about new car models or your favorite sportsmen.

Are you talking to the right person?

Even the best sales presentation will not work if it is not presented to a person who has the authority to make decisions. This is why you always have to talk to the right people and not waste too much time with those who have no say in the situation.

Never burn bridges completely

Even if you are not successful with this particular sale, never put up barriers to a future  potential sale. You never know when the client's situation might change. So try to make such a good impression on the prospect that they will think of you when they need your product in the future.

 

-mm-

  Jak si během obchodní schůzky získat důvěru klienta

  Dá se říct, že to, jaký produkt prodáváte, jak je kvalitní a jaké inovace přináší, nehraje ve vašich obchodních úspěších tak zásadní roli. Klíčové je to, jak si rozumíte se svými zákazníky a jak na ně dovedete působit. Dá se říci, že prodej je speciálním podtypem mezilidské komunikace. Osobní kouzlo, schopnost komunikace a schopnost vybudovat si u klientů důvěru jsou základními kameny úspěšného prodeje. Přinášíme 4 kroky k vybudování respektu a důvěry u potenciálního zákazníka.

  Proč by vám měl klient důvěřovat?

  To, co od klienta požadujete, je vlastně investovat své finance do vašeho produktu a především do obchodního vztahu s vámi. Proto musíte zákazníkovi předem dokázat, že tato investice je výhodná a že vám může důvěřovat. Dobře fungují příběhy o úspěchu vašich klientů nebo doporučení lidí, kteří jsou v daném oboru významní.

  Nepodceňujte neformální komunikaci

  Důvěryhodnost se buduje především v neformální rovině. Jak uvádí server SalesGravy, právě proto byste měli být schopni s klientem nalézt společnou řeč i na čistě osobní úrovni. Vaším prvním krokem tedy bude zjistit, jaké jsou klientovy záliby a probrat s ním například nové modely automobilů nebo oblíbené sportovce.

  Mluvíte s tou správnou osobou?

  Sebelepší prodejní prezentace nemůže uspět, pokud není přednesena tomu, kdo o dané věci rozhoduje. Vždy je proto důležité mluvit s těmi správnými lidmi a neztrácet příliš času s těmi, kdo nemají v dané situaci slovo.

  Nechávejte si otevřená zadní vrátka

  I v případě neúspěchu si nezataraste případnou cestu zpět. Nikdy nevíte, kdy se může u klienta situace změnit. Snažte se proto na klienta zapůsobit tak příjemným dojmem, aby si na vás vzpomněl, pokud by v budoucnu váš produkt poptával.

   

  -mm-

  Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy