How to learn from a failed deal

Jak se poučit z nepovedeného obchodu

Failures are connected to sales and they are its necessary part, often on a daily basis. A prospect's rejection is a common part of the life of any salesperson, and it is refusal that worries many sales professionals unnecessarily. Your reaction to refusal should include taking the rejection positively and trying to learn your lesson from the event and draw conclusions that you can use in the future. In this article, we will focus on the idea how a failure should be used in a positive way.

Refusal is part of the journey

Do not take a failure personally. The prospect rejected your offer, not you.

As a HubSpot blog article states, failure is a vital part of the process of learning without which you would not be able to get better in your profession. The most vigorous learners are young children – they need to learn to talk, walk, write, and do other things we consider ordinary. And it is not a coincidence that it is also young kids who are extremely resilient to failure. They do not give up after several unsuccessful attempts and they never worry too much. They quickly determine what the mistake might have been and they are trying to reach their goal again. To learn as effectively as children, you need to partially accept their philosophy of positive attitude towards failure.

Perseverance

You need to persevere and understand failure as a necessary next step towards success. People learn from mistakes and the experience of failure is an essential part of sales. Welcome rejection as a great way to uncover your hidden weak spots and holes in your sales strategy. Use the newly acquired knowledge in your next meeting.

 

-mm-

  Jak se poučit z nepovedeného obchodu

  Neúspěch patří k prodeji a je jeho nutnou, mnohdy každodenní součástí. Odmítnutí ze strany potenciálního klienta je běžnou záležitostí života prodejce, kvůli které se však mnoho prodejců zbytečně trápí. Na neúspěšný prodej byste měli reagovat tak, že odmítnutí vezmete pozitivně a budete se z něho snažit poučit a vyvodit z něj závěry pro sebe do budoucna. V dnešním článku se proto budeme věnovat tomu, jak pozitivně využít neúspěchu a jak neúspěchy využít pro své dobro.

  Odmítnutí je nutnou součástí cesty

  Neberte neúspěch osobně. Klient odmítl vaši nabídku, nikoliv vás.

  Jak uvádí blog společnosti HubSpot, neúspěch je nutnou součástí procesu učení, bez kterého byste se nikdy nemohli ve své profesi zlepšovat. Nejzarputilejšími studenty jsou malé děti – ty se musí učit mluvit, chodit, psát, a vůbec dělat všechny běžné, každodenní aktivity. A není náhodou, že právě malé děti jsou zároveň extrémně odolné vůči neúspěchu. Nevzdají se hned po několika neúspěšných pokusech a nikdy se nad nimi příliš netrápí. Rychle vyhodnotí, v čem pravděpodobně byla chyba, a vrhnou se zkoušet své štěstí znovu. Abyste se dovedli učit tak efektivně jako děti, musíte přijmout i něco z jejich filozofie pozitivního vnímání neúspěchu.

  Vytrvalost

  Vytrvejte a berte neúspěch jako další nutný krok k úspěchu. Chybami se člověk učí a prodejní profese sebou nutně zkušenost neúspěchu přináší. Vítejte odmítnutí jako skvělý způsob, který ukáže nějakou vaši slabinu nebo mezeru v prodejní strategii, a využijte nově nabyté poznatky při příštím jednání.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Prodejní techniky