How can a sales newbie overcome feeling nervous before a meeting?

Jak se může začínající prodejce zbavit nervozity před schůzkou?

Every salesperson feels more or less nervous prior to any sales meeting or presentation. This applies to even the best salespeople. If that is not the case, something is wrong, because a salesperson should always try to move forward, always try new things and not just remain in their comfort zone. Pre-meeting nervousness should be positive, not overwhelming. Sales newbies often have the problem of being too stressed during meetings because they are just scared. Here are three tips on how to overcome fear in sales.

Learn as much about the client as possible

Pre-meeting stress is often rooted in the fact that the salesperson does not know what to expect. Eliminate this problem by getting to know as much as possible about the client and his or her likely expectations and requirements.

Dress to achieve self-confidence

It is advisable that salespeople dress well not just to make a better impression, but mainly to feel confident. Always look your best, but at the same time wear comfortable clothes to important meetings. There is nothing worse than being at a meeting and having doubts about the way you look.

Improve your speech

As Entrepreneur.com states, the sound of your voice and your overall speech play a crucial role in how people see you. Improving your speech also improves your self-confidence. Record your voice, listen to yourself, and analyze and perfect your speech.

 

-mm-

  Jak se může začínající prodejce zbavit nervozity před schůzkou?

  Každý prodejce cítí před každou obchodní schůzkou nebo prezentací větší či menší nervozitu. Platí to i u těch nejlepších a nejzkušenějších. Pokud tomu tak není, je něco špatně, protože obchodník by se měl pokoušet neustále posouvat dál, neustále zkoušet nové věci a nesetrvávat ve své komfortní zóně. Nervozita před schůzkou by ale měla být pozitivní, nikoliv ochromující. Začínající prodejci mají často problém s tím nebýt přehnaně nervózní při schůzkách, protože mají z prodeje jednoduše strach. Ukážeme vám tři tipy, jak lze tento prodejní strach překonat.

  Zjistěte si klientovi co nejvíce informací

  Strach před schůzkou má mnohdy původ v tom, že prodejce neví, do čeho vlastně jde a co má očekávat. Tento problém eliminujte tím, že si o klientovi a jeho možných představách a očekáváních předem zjistíte co možná nejvíce.

  Oblečte se tak, abyste byli sebevědomí

  Dobře se oblékat se prodejcům doporučuje nejenom kvůli tomu, aby dobře působili na potenciální klienty, ale také především aby se cítili sebevědomě. Vždy na důležité schůzky noste své nejlepší šaty, ve kterých se však zároveň cítíte příjemně. Není nic horšího než být na schůzce a v duchu mít pochybnosti o tom, jak vypadáte.

  Zapracujte na svém projevu

  Jak uvádí server Entrepreneur.com, zvuk vašeho hlasu a váš celkový projev hrají zcela zásadní roli v tom, jak působíte na lidi. Když proto zapracujete na svém projevu, posílíte si sebevědomí. Nahrajte se na diktafon, poslechněte se, analyzujte, v čem byste se mohli zlepšit.

   

  -mm-  

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com