How to get referrals for new customers from your current clients

Jak od stávajících klientů získávat kontakty na nové potenciální zákazníky?

 A great way to get to new prospects is to have your current clients refer you to new potential customers themselves. Referrals are people that are from the same background as the people who are already your customers, and they are likely to have the same problems, needs and possibilities. Many salespeople underestimate the power of referrals, even though it is one of the most efficient forms of prospecting. Today, we will show you what steps you need to take in order for your customers to give you referrals to their acquaintances, colleagues and relatives.

Provide excellent service to your customers

Clients will not give you referrals if they aren't 100% satisfied with your customer service. If you expect your clientele to give your contact information to new prospects, you have to make the customers believe that they are a part of something truly unique and that they are provided an exceptional customer service. This requires time and a lot of effort on your part.

Value the clients who do provide you with referrals

Not everybody is ok with giving out contact information for their acquaintances to salespeople, and not everybody has many friends. This is why you need to take good care of those that did give you a referral. Keep better-than-average relationships with those who are willing to give you referrals and thus get to prospect more.

Introduce a system

A good way to let all your clients know about referring is to come up with a system that rewards clients who give you contact information. It could, for instance, include discounts on your services or products.

Write individual, personalized messages to your clients

If you don't have time to set up meetings with all your clients, or you don't even get to see them at all, write them a message. Tell them how valuable your cooperation is and ask the client whether they know someone who might benefit from your product. This message can't be one-size-fits-all, it must be as personalized and tailor-made as possible

Ask for the referral

Many salespeople fail to get referrals simply because they don't ask for them. Remind the clients about referrals during all phases of the client cycle.

 

-mm-

  Jak od stávajících klientů získávat kontakty na nové potenciální zákazníky?

  Odkazování na nové potenciální zákazníky přímo vašimi současnými klienty je skvělým způsobem, jak získávat nové klienty. Jedná se o lidi z blízkého okolí těch, kteří již vašimi zákazníky jsou, mají proto pravděpodobně stejné problémy, potřeby a možnosti. Mnoho prodejců sílu těchto doporučení podceňuje, i přestože se při vhodné taktice jedná o jednu z nejúčinnějších forem získávání nových kontaktů. Dnes si ukážeme, jaké kroky je třeba učinit k tomu, aby vám klienti doporučení na své známé, kolegy a příbuzné dávali.

  O své zákazníky se dobře starejte

  Jak uvádí blog společnosti HubSpot, zákazníci vám nebudou doporučovat své známé, pokud nebudou s vaší zákaznickou péčí 100% spokojeni. Jestliže chcete od své klientely, aby vám dávala kontakty na nové zákazníky, musíte ve vašich zákaznících vyvolat pocit, že jsou součástí něčeho skutečně výjimečného a že je jim poskytován jedinečný zákaznický servis. To vyžaduje nějaký čas a mnoho úsilí z vaší strany.

  Važte si klientů, kteří vám doporučení dali

  Ne každý je ochoten dávat kontakty na své známé prodejcům a ne každý má tolik známých. O to více je třeba si vážit těch, kteří vám již podobnou službu prokázali a kontakt na svého známého vám dali. Udržujte nadstandardní vztahy s těmi, kteří vám již doporučení dali, a získejte tak od nich další kontakty

  Vymyslete systém

  Dobrým způsobem, jak dát vašim klientům vědět o možnosti dát vám kontakty na své známé, je vypracovat systém, ve kterém se tito aktivní zákazníci nějakým způsobem odměňují. Například slevami na služby či produkty.

  Napište klientům individuální, personalizované zprávy

  Jestliže nemáte čas domlouvat si se všemi vašimi klienty schůzku, nebo je v průběhu trvání vašeho obchodního vztahu nevídáte, napište klientovi zprávu. V té zmiňte, jak je vaše vzájemná spolupráce prospěšná, a na základě těchto superlativ se zeptejte na to, jestli klient nemá někoho ve svém okolí, kdo by mohl z vašeho produktu profitovat. Tato zpráva nesmí být univerzální, ale musí být napsaná maximální personalizovaně na míru dotyčnému klientovi.

  O doporučení požádejte

  Mnoho prodejců doporučení nezískává jednoduše proto, že se na ně svých klientů neptají. Připomínejte tuto možnost zákazníkům, a to ve všech fázích klientského cyklu.

   

  -mm-

   

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Prodejní techniky