How to recognize an unprofitable client as soon as possible

Jak co nejdříve poznat klienta, který se vám nevyplatí

There are clients, and clients. Closing a deal is not always convenient. There are customers that don't pay off in terms of time, finances, energy and stress. Your task as a salesperson is to learn to detect these clients as early as possible in the sales cycle, so that you can avoid wasting time on them.

People who pay late, or not at all

As CustomerThink.com states, it doesn't matter how good your relationship with the client is, how nice they are or how prestigious it is to have them for a client. If the customer does not meet their obligations, i.e. they do not pay, there can never be a working business relationship between the two of you.

Aggressive people 

Some people are aggressive by nature and they cannot contain their emotions. Don't brush aside a situation when a client treats you badly or loses their temper. Don't tolerate this type of behavior because they're an important client.

Dishonest clients

You will always have trouble with liars. They will always be telling you things that are not true, in order to get higher in the pecking order than other clients. No good can come from dealing with liars, because trust and respect are essential in business.

Forever dissatisfied customers

Constantly dissatisfied clients who just keep complaining, and always wanting more for the same price, will cross the line sooner or later and become inconvenient for you.

A person with no respect for anybody

Business is always based on partnership and mutual trust. If you see that the client disrespects you from the beginning, expects the impossible from you, and treats you like an employee, you can  hardly build a working business relationship that will be beneficial to both parties.

 

-mm-

  Jak co nejdříve poznat klienta, který se vám nevyplatí

  Není klient jako klient. A ne vždy se uzavření obchodu vyplatí. Existují klienti, kteří se vám nevyplatí z hlediska času, financí, vynaložené energie a stresu. Vaším úkolem coby prodejce je naučit se tyto nevýhodné zákazníky rozpoznávat v co nejdřívější možné fázi prodejního cyklu a neztrácet tak s nimi čas.

  Neplatiči

  Jak uvádí CustomerThink.com, je jedno, jak dobré vztahy máte s daným klientem, jak sympatický je nebo jak prestižní je mít jej za zákazníka. Pokud neplní klient dlouhodobě povinnosti na své straně, tzn. že neplatí, nemůže mezi vámi fungovat obchodní vztah.

  Lidé používající agresivní praktiky

  Někteří lidé jsou od přírody agresivní a nejsou schopni udržovat svoje emoce na uzdě. Nepodceňujte to, když se k vám klient chová hulvátsky nebo cholericky. Rozhodně takové chování netrpte pouze proto, že se jedná o významného klienta.

  Neupřímní klienti

  Se lháři budete mít vždycky problém. Budou se vám snažit namluvit věci, co nejsou pravda, a vydobýt si tak lepší pozici mezi ostatními zákazníky. Se lháři není dobré obchodovat, protože v obchodě je důležitá vzájemná důvěra a respekt.

  Navždy nespokojení zákazníci

  Neustále nespokojení klienti, kteří si stále jenom stěžují a pořád chtějí víc za stejné peníze, nakonec dříve nebo později vždy překročí hranici, za kterou přestávají být výhodnými.

  Člověk, který k nikomu nechová respekt

  Obchod je vždy o partnerství a vzájemné důvěře. Pokud vidíte, že vámi klient od začátku pohrdá, očekává od vás nemožné a ihned se k vám chová jako ke svému zaměstnanci, pouze těžko spolu můžete vybudovat obchodní vztah výhodný pro obě strany.

   

  -mm-

  Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky

  Štítky: Prodejní techniky