Humour: an effective tool in marketing and sales

Humor: účinný nástroj v marketingu i prodeji

The content of your marketing and presentation materials doesn't have to be boring, vague and just informative. The age of social media and viral video is an ideal time for content that is funny, innovative and creative. As we will show you in this article, humor is a great way to engage prospects and to increase your audience. 

Spontaneity and unpredictability 

As a LinkedIn article states, funny videos and texts need to turn out unexpectedly and be innovative, at least to a certain extent. Remember the overall context and stick to the point, but otherwise use your innovation and cut your imagination loose. Only then will you be able to create funny content. Many situations also happen spontaneously – it could be a funny moment in your office or something that happened at a team-building event or the Christmas party. When you see something with potential, get a camera and record the whole thing. You never know what you might get and what you could use when preparing materials for your prospects.

Contrast, exaggeration and role reversal

Not everybody is able to create funny content just like that. However, there are several pieces of general advice on how to engage humor in marketing. Contrast is a powerful humorous tool, be it a contrast between big and small, funny and embarrassing, funny and sad. Another tool of humor is exaggeration, melodrama and hyperbole. Role reversal is a great idea as well. Include children in your videos, let them talk about your products and let them ask your salespeople their own questions. You can surely think of numerous ways to make your marketing content more interesting. The sky's the limit, and your humorous videos will certainly be successful!

Focus on a specific target group

When incorporating humour into your marketing and sales strategies, think carefully about the audience you want to target. It's very difficult to come up with humour that every person will find funny. This isn't possible, or even desirable. Humor works best when it's targeted at a specific interest or unique experience of a narrow target group.
Also, make sure you avoid topics that are too controversial - you don't want to offend anyone by trying to be funny.

 

-mm-

  Humor: účinný nástroj v marketingu i prodeji

  Obsah vašich marketingových a prezentačních materiálů nemusí být nudný, vágní a pouze informativní. Doba sociálních sítí a virálního šíření nahrává obsahům, které jsou zábavné, inovativní, kreativní a vtipné. Jak vám ukážeme v tomto článku, humor je vynikající způsob, jak upoutat pozornost potenciálního klienta, a jak zajistit vysokou čtenost/sledovanost vašich materiálů.

  Spontánnost a nečekanost

  Jak uvádí článek na LinkedIn, humorná, vtipná videa nebo texty musí mít nečekané rozuzlení a být do jisté míry spontánní. Pamatujte na celkový kontext a držte se na linii směrem k určitému cíli, ale jinak popusťte uzdu své inovaci a fantazii. Jedině tak budete schopno vytvořit vtipný obsah. Řada situací se také stává spontánně sama od sebe. Může to být vtipný moment v kanceláři nebo například zábavná aktivita zaměstnanců na team-buildingové akci nebo na vánočním večírku. V tom případě ihned vezměte kameru a danou věc natočte. Nikdy nevíte, co můžete získat a co se vám může hodit při přípravě materiálů pro klienty.

  Kontrast, přehánění a převrácení rolí

  Ne každý je schopen na počkání vyrobit vtipný obsah. Existuje ale několik obecných rad, jak být v marketingu vtipný. Kontrast je výrazný humorný prvek, ať už mezi velkým a malým, vtipným a trapným, veselým a smutným. Dalším nástrojem humoru je přehánění, melodrama a hyperbola. Výborným nápadem je také výměna rolí. Zapojte do vašich videí například děti, nechte je mluvit o vašich produktech a nechte se je ptát vašich prodejců na otázky, které zajímají dětskou mysl. Jistě i vy vymyslíte spoustu způsobů, jak oživit váš marketingový obsah. Fantazii se meze nekladou a humorná videa budou jistě mít úspěch!

  Zaměření na konkrétní cílovou skupinu

  Při začleňování humoru do marketingu a prodeje si dobře promyslete, na jakou cílovou skupinu se chcete zaměřit. Jen velmi těžko vymyslíte humornou složku, která bude připadat vtipná opravdu všem. To není možné a dokonce ani žádoucí. Humor funguje nejlépe, když je zacílen na specifický zájem nebo jedinečné zkušenosti úzké cílové skupiny.

  Vyvarujte se však příliš kontroverzích témat – svoji snahou být vtipní totiž nechcete nikoho urazit.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn
  Štítky: Prodejní techniky