Ten tips on how to close more sales

Deset tipů, jak uzavírat více obchodů

Do you want to sell more? Do you need to remind yourself about basic sales tips and get inspired? Here are ten tips on how to sell more and close more sales.

These tips were published by MyCustomer.

Have a set plan

Without clearly defined goals and steps towards reaching those goals, all your sales activities are just floundering.

Know your client

In order to build a successful business strategy and sales scripts, you need to know in great detail who your customers are, what they want and what their expectations are.

Leave out everything unimportant

These are times where vagueness will not do. Get straight to the point and don't beat around the bush.

Find the weak points of your strategy

Define the moments in your sales cycle that are not working 100% and make changes.

Ask for referrals

Ask every client at least two times for a referral to their acquaintances/family members/colleagues.

Focus on the prospect

Don't describe the unique features of your product; instead, focus on what your solution will bring to the prospect.

Keep good workplace relations

It is crucial in order for sales to be successful to have good relationship with your colleagues, which can also manifest itself in team spirit.

Focus on your current clients

Retaining current customers is usually several times cheaper than acquiring new ones. Work on your system of upselling additional services/products.

Make use of your personal qualities in sales

Every person is different, and there is no point copying the sales style of other people. Respect the specifics of your behavior, and use them in a positive way in your sales activities.

Use graphics and visual aids

Graphs, infographics, schemes and pictures work much better than numbers and abstract theories.

 

-mm-

  Deset tipů, jak uzavírat více obchodů

  Chcete více prodávat? Potřebovali byste si připomenout základní prodejní tipy a inspirovat se jimi? Zde je deset rad, jak více prodávat a uzavírat více obchodů.

  Tyto tipy přinesl server MyCustomer.

  Mějte pevně daný plán

  Bez jasně daných cílů a kroků, jak těchto cílů dosáhnout, jsou veškeré vaše prodejní aktivity jenom tápáním ve tmě.

  Znejte svého klienta

  K vybudování úspěšné obchodní strategie a prodejních scénářů musíte do nejmenšího detailu vědět, kdo jsou vaši zákazníci, co chtějí a jaké jsou jejich představy.

  Osekejte vše nepodstatné

  Dnešní doba nenahrává prázdné „vatě“. Jděte rovnou k relevantním věcem a nechoďte okolo horké kaše.

  Najděte slabé body ve vaší strategii

  Zjistěte, které momenty ve vámi používaném prodejním cyklu nefungují na 100%, a zapracujte na nich.

  Ptejte se na doporučení

  V každém případě se každého klienta minimálně dvakrát zeptejte, jestli vám může doporučit známého/rodinného příslušníka/kolegu.

  Soustřeďte se na klienta

  Nepopisujte jedinečné vlastnosti vašeho produktu, ale soustřeďte se na to, co vaše řešení přinese klientovi.

  Udržujte dobré vztahy na pracovišti

  Dobré vztahy mezi kolegy, které se projevují pocitem příslušnosti k jednomu týmu, jsou pro úspěch prodeje zásadní.

  Zaměřte se na současné klienty

  Udržet si současné zákazníky je většinou několikanásobně snazší, než získávat nové. Zapracujte tedy na systému prodeje dodatečných služeb/produktů.

  Využijte v prodeji svoji povahu

  Každý člověk je jiný a nemá cenu za každou cenu kopírovat prodejní styl jiných lidí. Respektujte specifika vaší povahy a v pozitivním slova smyslu je využijte ve vašich prodejních aktivitách.

  Používejte grafiky a vizuální pomůcky

  Grafy, infografiky, schémata a obrázky fungují mnohem lépe, než čísla a abstraktní teorie.

   

  -mm-

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer
  Štítky: Prodejní techniky