Four habits of the best salespeople

Čtyři zvyky těch nejlepších obchodníků

What do the top businesspeople do differently? Besides a certain personal charm, intuition, hard work and experience, they are above all experts in using time efficiently and in detecting time-wasting situations. These habits, however, in themselves would not make the best salesperson. Here are four more habits that turn good salespeople into the best.

They're always looking for new prospects

As the SalesForce blog states, the best of the best never just rely on their company, its communication channels and marketing to get them new leads. They use their own network of contacts and their good relationships with clients to get new leads. They never stop looking for new clients, even if they are doing really well and seemingly don't need any new contacts.

They never underestimate needs analysis of prospects

Even before they start trying to sell anything, the top businesspeople qualify the prospect through a series of well-wrought questions and through a thorough needs analysis. Thanks to their skill, they are able to tell whether the person/company is a good candidate to become a new client even before the beginning of the sale process.

Their time management is flawless

Productivity has an absolute priority in the time management of top businesspeople. They don't waste time on useless activities, they don't procrastinate and they focus on reaching their goals. They know when it's worth investing their time into a project and when it isn't.

They always try to learn as much information as possible about clients before meetings

Before every meeting, top salespeople do thorough research on the person / company, they “cast their nets” among their acquaintances and they try to get as much relevant information as possible in advance. This is also why they are able to come up with ideal, tailor-made solutions for each of their clients.

 

-mm-

  Čtyři zvyky těch nejlepších obchodníků

  Co dělají ti nejlepší obchodníci jinak? Kromě určitého osobního charisma, intuice, tvrdé práce a zkušeností jsou především mistry v efektivním využívání času a v rozpoznání případů, kdy by se jim vynaložená energie nevyplatila. To samo o sobě ale ještě skvělého prodejce neudělá. Zde jsou další čtyři zvyky, které dělají z dobrých obchodníků ty nejlepší.

  Neustále shánějí nové klienty

  Jak uvádí SalesForce blog, ti nejlepší z nejlepších nikdy nespoléhají pouze na firmu, na její komunikační kanály a marketing co se týče shánění nových kontaktů na potenciální klienty. Sami využívají svých kontaktů a dobrých vztahů se zákazníky k tomu, aby získávali nové kontakty na vlastní pěst. A nikdy ve shánění nových klientů neustávají, i kdyby se jim zrovna extrémně dařilo a zdánlivě by žádné nové kontakty nepotřebovali.

  Nikdy neodbydou analýzu potřeb klienta

  Ještě předtím, než se top obchodníci rozhodnou snažit se někomu něco prodat, kvalifikují potenciálního klienta skrz výborně zvolené otázky a skrz analýzu potřeb, čímž ještě před zahájením prodeje samotného zjistí, zda je daný člověk/daná firma vůbec vhodným kandidátem na to stát se zákazníkem.

  Jejich time management je bezchybný

  Produktivita práce má v time managementu top obchodníků absolutní prioritu. Neztrácejí čas zbytečnostmi, neprokrastinují a soustředí se na dosažení svých cílů. Vědí, kde se jim vyplatí čas investovat a kde ne, a jejich time management je bezchybný.

  Vždy se snaží o klientovi před schůzkou zjistit co nejvíce informací

  Před každou schůzkou si ti nejlepší obchodníci udělají kvalitní rešerši o daném člověku/dané firmě, „rozhodí sítě“ mezi svými známými a snaží se o potenciálním klientovi dozvědět co nejvíce relevantních informací. I proto dokáží na míru vypracovávat ideální individuální řešení.

   

  -mm-

  Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce
  Zobrazit přehled článků ze zdroje SalesForce Blog
  Štítky: Prodejní techniky