Four obsolete sales methods you must immediately stop using

Čtyři zastaralé prodejní techniky, na které okamžitě zapomeňte

Honestly, the sales profession makes many people feel uncertain or even have an aversion to it. This is because a salesperson reminds them of obstrusiveness, selling everything to everybody at any price, and being calculating.

Don't be this type of salesperson. Improve your reputation and reaction of prospects by stopping using the following four methods that are obsolete and just discredit you.

1. Product presentation

Oldschool business presentations mean that you have the client sit down and have them passively listen to your presentation in which you praise your product. According to the Entrepreneur.com server, this sales method has been outdated for a long time.

Don't focus on the product, focus on the client. Talk to them; the presentation should be an interaction rather than a monologue. Focus on the needs of the customer and how they will personally benefit from your offer.

2. Talking

The „talkative“ salesperson stereotype is unfortunately still justifiable in many cases. Many businesspeople feel that if they don't talk, something is wrong, which is why they overwhelm prospects with too much information. You should stick to the 80-20 rule, i.e. the client talks 80% of time, and you only 20%.

3. Enthusiasm

The sales „enthusiasm“ means you keep smiling and you're always positive, and many people can't bear it. Again, the image of the always happy and jovial salesperson is outmoded. You should adapt to how your client behaves and their style of communication.

If the client gives you signals that something is wrong, or doesn't like something, don't just ignore it with humor. Don't always be positive. On the contrary, you should stop and talk in detail about the situation with the prospect.

4. Selling at all costs

The last piece of advice is probably the most important. Don't try to sell everything at the highest possible price to anybody. Instead, you should be a consultant that gives good advice despite the fact that the volume of the sale decreases or that you might lose a prospective customer.

If your product doesn't fit the person, say so and don't put yourself in the situation in which you „force“ the prospect to buy, even though you might end up having an dissatisfied customer.

-mm-

  Čtyři zastaralé prodejní techniky, na které okamžitě zapomeňte

  Řekněme si to upřímně - profese prodejce vyvolává u mnoha lidí nejistotu či vyloženě averzi. Je to kvůli tomu, že si prodejce spojují s vtíravostí, se snahou prodat cokoli komukoliv prodat za každou cenu a s vypočítavostí.

  Nebuďte takovýmto prodejcem a zlepšete si svou reputaci i reakce zákazníků tím, že přestanete s následujícími čtyřmi technikami, které jsou již zastaralé a jenom vás diskreditují.

  1. Prezentace produktu

  Staromódní obchodní prezentace vypadá tak, že si klienta posadíte a odprezentujete mu řeč, ve které vychválíte váš produkt. Klient při tom jenom sedí a pasivně poslouchá. Podle serveru Entrepreneur.com je tento prodejní způsob již dávno překonaný.

  Nesoustřeďte se na produkt, ale na klienta. Mluvte s ním, prezentace musí být spíše interakcí než vaším monologem. Zaměřte se na potřeby zákazníka a na to, jak bude on osobně z vaší nabídky těžit.

  2. Mluvení

  Stereotyp „ukecaného“ prodejce dnes bohužel na mnoha místech přetrvává. Řada obchodníků má totiž stále pocit, že pokud nemluví, je něco špatně, a proto zahrnují potenciální zákazníky horou informací. Přitom byste měli dodržovat pravidlo 80-20, tedy 80 % času mluví klient a pouze 20 % vy.

  3. Nadšení

  Prodejní „nadšení“, kdy se na klienta smějete a sršíte optimismem za každou cenu, spousta lidí snáší špatně. Obraz neustále veselého a žoviálního prodejce je také už dávno překonán. Měli byste se přizpůsobovat tomu, jak se chová zákazník a jakým způsobem komunikuje.

  Pokud k vám klient vysílá signály, že je něco špatně nebo se mu něco nelíbí, nepřecházejte to s humorem a nebuďte pořád pozitivní. Naopak se zastavte a s klientem situaci důkladně proberte.

  4. Prodej za každou cenu

  Poslední rada je možná tou nejdůležitější. Nesnažte se prodat všechno za co nejvyšší cenu komukoliv. Buďte spíše konzultantem, který klientovi dobře poradí, a to i na úkor objemu dané zakázky nebo dokonce ztráty potenciálního klienta.

  Pokud váš produkt pro daného člověka není vhodný, řekněte to. Nevystavujte se situaci, kdy klientovi produkt „vnucujete“, i když si tím jenom zaděláváte na nespokojeného zákazníka.

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Prodejní techniky
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace