Four rules of successful communication with a client

Čtyři zásady úspěšné komunikace s klientem

Efficient communication is essential both in interpersonal relationships and in relationships between customers and company representatives. Good communication helps the salesperson seal the deal, but it also enables mutual trust and clear expectations on both sides about what the upcoming cooperation will entail exactly. Here are four rules of successful and efficient communication with a client that will not only help you reach higher sales volumes but that will also help you build long-term and sustainable relationships with your customers.

Make mutual expectations absolutely clear

As CustomerThink.com states, both parties enter into the business relationship with certain expectations. If the client meets their obligations (which usually means paying), you should also provide services that meet their expectations. However, these expectations need to be defined in advance. When closing the sale, make sure that you know what the client expects and be sure to identify how you are able to meet these expectations.

Explain what you expect from the client 

Committing to carry out your duties often requires the client to abide by certain rules as well. Explain to the customer what they need to do for the whole process to be successful, and what needs to be done so that all the parties involved are satisfied. To get maximum gain from the relationship, it is usually necessary that there is a certain initiative on the part of the client as well.

Define the time frame of your cooperation

Before you close the deal, you should agree on a schedule. Define what results are to be achieved in what time frame and under what conditions you guarantee the individual points of the schedule to happen on time. Make sure that the client has a realistic idea about how long things will take.

Set clear boundaries from the get go

It is too late to define boundaries during an ongoing interaction between the client and the sales rep. The limits of how far both parties can go should be defined and agreed on in advance. Good fences make good neighbors, and certain rules of communication and interaction are necessary so there are no misunderstandings.

 

-mm-

  Čtyři zásady úspěšné komunikace s klientem

  Efektivní komunikace tvoří základ jak mezilidských vztahů, tak i vztahů mezi zákazníkem a zástupcem firmy. Vhodná komunikace pomáhá prodejci nejen dotáhnout obchodní jednání do úspěšného konce, ale i zaručuje, že obě strany si důvěřují, a že všichni ví, co od nově nastalé spolupráce očekávat. Zde jsou čtyři zásady úspěšné a efektivní komunikace s klientem, která vám zajistí nejenom vyšší objemy prodejů, ale která vám i pomůže se svými zákazníky budovat dlouhodobé a udržitelné vztahy.

  Vyjasněte si vzájemná očekávání

  Jak uvádí CustomerThink.com, obě strany do obchodního vztahu vstupují s jistými očekáváními. Jestliže plní klient ze své stany svůj závazek (což většinou znamená, že platí), měli byste i vy přinášet služby, které splňují klientovo očekávání. Tato očekávání je však nutné předem definovat. Při prodeji se tedy ujistěte, jaké klient očekává výsledky, a jestli a za jakých podmínek jste schopni je skutečně splnit.

  Vysvětlete zákazníkovi, co se očekává od něj

  Závazek z vaší strany, že jste schopni dané požadavky splnit, zpravidla vyžaduje, že klient bude dodržovat to, co se naopak očekává od něj. Vysvětlete při prodeji klientovi, co on sám za sebe musí udělat, aby byl celý proces úspěšný, a co je nutné udělat pro to, aby byli všichni aktéři spokojeni. Pro maximální účinek je totiž většinou potřeba i určitá iniciativa ze strany klienta.

  Domluvte si časový rámec vaší spolupráce

  Domluvte si předem se zákazníkem časový harmonogram aktivit. Určete společně, jakých výsledků v jakém čase je možné dosáhnout a za jakých podmínek jednotlivé body v harmonogramu garantujete. Ujistěte se, že klient má představu o tom, kolik času reálně věci zaberou.

  Předem vytyčte hranice

  Nastavovat hranice při již probíhající interakci mezi zákazníkem a společností je příliš pozdě. Hranice, kam obě strany mohou zajít, by měly být definovány a odsouhlaseny předem. Pořádek dělá přátele a určitá pravidla komunikace a interakce jsou potřeba pro to, abyste se ani vy ani klient ve vzájemné interakci nepohybovali na tenkém ledě.

   

  -mm-

  Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky

  Štítky: Prodejní techniky