Four tips on overcoming fear of rejection in sales

Čtyři tipy, jak se při prodeji vyhnout strachu z odmítnutí

Many salespeople don't achieve much success in sales simply because of negative thinking. They often worry about failure, they assume the prospect will reject them, they don't believe in themselves and they generally tend to think negatively. How can you overcome these negative thoughts and start fully focusing efficiently on sales? Here are four tips.

Acknowledge that you are truly experiencing fear of rejection

As Business Know-How states, the first step in solving a problem is admitting the problem. In order to handle your emotions and work with them, you first have to acknowledge and analyze them. Admit you have negative feelings, and if you know that you spend too much time thinking about a negative issue, look at your mental state in a wider perspective and learn to analyze what is actually happening in an objective manner.

Don't worry about things you can't control 

Too often people focus on things that are outside of their scope of influence instead of focusing on what they can do. Stop getting desperate over things you can't influence and learn to systematically work on those things that you actually can have an impact on, and take your thoughts away from useless issues.

Get moving and relax

If you catch yourself thinking too long about a problem or if negative thoughts creep into your mind, the easiest way to fight these influences is to engage in physical activity. Excercise, go for a run, or do anything physically challenging in order to produce endorphins that will make you look at your problem differently.

Don't be overly self-critical

Remember not to be too hard on yourself. Keep in mind that negative feelings are normal and it depends on how you can handle them. If you succeed, treat yourself. If you fail at something, don't become desperate; learn from your mistakes.

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak se při prodeji vyhnout strachu z odmítnutí

  Strach z odmítnutí ze strany klienta bohužel stojí za mnoha neúspěšnými obchody. Řada obchodníků tak kvůli tomu nedosahuje v prodeji takových úspěchů, jakých by dosahovat mohli. Často se obávají neúspěchu, předpokládají, že je klient odmítne, nevěří si a celkově mají sklony k negativnímu přemýšlení. Jak tento přístup překonat a začít se plně a efektivně věnovat prodeji? Přinášíme vám čtyři tipy.

  Přiznejte si, že strach z odmítnutí skutečně pociťujete

  Jak uvádí Business Know-How, prvním krokem k řešení problému je si daný problém přiznat. Abyste zvládali své emoce a mohli s nimi pracovat, musíte si je nejdříve uvědomit a umět je analyzovat. Přiznejte si tedy vaše negativní pocity a pokud cítíte, že trávíte myšlenkami příliš mnoho času na nějakém negativním tématu, podívejte se na váš psychický stav z širšího kontextu a zkuste objektivně analyzovat, co že se to vlastně s vámi děje.

  Netrapte se s věcmi, které nemůžete ovlivnit

  Příliš často se lidé zaměřují na věci, které jsou mimo dosah jejich působnosti, místo toho, aby se věnovali tomu, co mohou ovlivnit. Naučte se zbytečně nezoufat nad věcmi, které stejně ovlivnit nemůžete, a naučte se systematicky pracovat na věcech, které naopak ovlivnit můžete, a tím i část své pozornosti odvrátit od zbytečných věcí.

  Hýbejte se a relaxujte

  Když se načapáte, že příliš dlouho přemýšlíte nad nějakým problémem nebo že se vám loudí do mysli negativní myšlenky, nejjednodušší způsob, jak těmto vlivů vzdorovat, je zaměřit se na fyzickou aktivitu. Zacvičte si, zaběhejte si nebo dělejte něco fyzicky náročnějšího, díky čemuž se vám do těla vyplaví endorfiny a vy pak na daný problém budete nahlížet zase trochu jinak.

  Nebuďte k sobě přehnaně kritičtí

  Nezapomínejte na sebe nebýt příliš přísní. Uvědomte si, že negativní pocity jsou zcela normální a jde pouze o to, jak se k nim dovedete postavit. Když se vám něco povede, odměňte se. Když se vám něco nepovede, nezoufejte a z neúspěchu se poučte.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How
  Štítky: Prodejní techniky