Four tips on how to sell a product that is totally new

Čtyři tipy, jak prodávat nový produkt, který je zatím na trhu neznámý

Selling products that have a lot of competition is hard, but it is even harder to sell products that are unique and as yet unknown to the market. We have four tips on how to sell a completely new product to prospects.

Define your target audience in the most specific way possible

Come up with a specific profile of your ideal client. First, you must introduce your new product to those who are experts or enthusiasts in the field and who are open to new solutions and ideas. Only then, after presenting the product to these innovators, you can focus on the wider, more general clientele. First, focus on your ideal prospects.

Communicate one main asset of your product

It is clear that you see your new product as innovative in many ways and that its assets are numerous; however, you must find the one concrete, most sought-after benefit that your proposal offers. You need to emphasize this asset in the way you communicate your product to clients, for example, using a catchphrase, and you will create an image of your brand in their minds.

Focus on the problems of clients and their solution

According to Harvard Business Review, a frequent problem of presenting new products is focusing too much on the product itself in the description. Clients are much more interested in what the product can help them with. Avoid too much technical information and information about the processes and systems, and instead stress what benefits the product offers its users.

Work on your needs analysis

When considering their presentation, many sales reps ask themselves, "What should I say about the product?“ However, the question that is at least as important is, "What should I ask the client?“ In order to effectively present your product, it is necessary to know how to efficiently analyze the client's needs and then personalize the offer. Learn how to work with clients, how to know what they are interested in, listen to them and only then think about how your presentation.

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak prodávat nový produkt, který je zatím na trhu neznámý

  Prodávat produkty v záplavě konkurence je rozhodně těžké. Možná ještě těžší ale je prodávat klientům produkt, který je unikátní a na trhu zatím neznámý. Máme pro vás čtyři tipy, jak takovou novinku na trhu úspěšně prodávat.

  Co nejkonkrétněji definujte cílovou skupinu

  Vytvořte si co nejspecifičtější profil vaše ideálního klienta. S novým produktem je nejdříve důležité oslovit ty, kteří jsou odborníky nebo nadšenci v dané sféře a kteří jsou otevření novým produktům a nápadům. Teprve po těchto novátorech se zaměřte i na širší, obecnější klientelu. Ze všeho nejdříve se soustřeďte na vaše ideální potenciální zákazníky.

  Komunikujte jednu hlavní výhodu vašeho produktu

  Je jasné, že váš nový produkt vidíte jako novátorský v mnoha ohledech a že přínos pro klienty při jeho užívání je určitě mnohočetný. Přesto musíte najít jednu konkrétní, nejžádanější výhodu, která se k vaší unikátní nabídce váže. V podobě jednoduchého motta se potom soustřeďte na to, abyste tuto jednu vlastnost komunikovali klientům a vytvořili tak v jejich myslích jasnou značku.

  Soustřeďte se na problémy klientů a jejich řešení

  Podle Harvard Business Review e častým problémem prezentace nových produktů to, že se v jejich popisech obchodníci zaměřují na produkt jako takový. Klienty ale mnohem více zajímá, v čem může konkrétně jim nabízený produkt pomoci. Omezte technické detaily, popisy postupů a systémů, podle kterých produkt funguje, a raději vypíchněte to, jaké výhody zákazníkům používání produktu přinese.

  Zapracujte na analýze potřeb klienta

  Mnoho obchodních zástupců si při prezentaci produktu klade otázku: „Co mám o mé nabídce říci?“ Minimálně stejně důležité je ale ptát se: „Na co se mám klienta ptát?“ Pro efektivní prezentaci produktu je totiž nutné umět i efektivně zanalyzovat potřeby klienta a následně nabídku na základě individuálních požadavků upravit. Naučte se pracovat s klienty, rozpoznávat, co je zajímá, naslouchat jim, a teprve poté vymýšlejte, jak jim budete vaši nabídku podávat.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review
  Štítky: Prodejní techniky