Four tips that will help you stop being a pushy, annoying salesperson

Čtyři tipy, díky kterým přestanete být vtíravým a otravným prodejcem

One of the oldest stereotypes about sales is the notion that a salesperson is a loud, pushy, annoying person who will sell anything to their clients just to make a profit. How can you avoid being this type of salesperson, make your job easier and improve your business results? Here are four tips.

The modern vs. pushy salesperson

A modern sales professional should be someone who is able to seek new business opportunities, knows how to listen to prospects, efficiently analyze their needs and is able to find the most suitable solution together. People like to talk to a reliable salesperson and they actively approach them repeatedly as they are a source of expert information.

Unfortunately, there is another type of a businessperson – the intrusive, annoying salesperson, who simply will not quit and who is always trying to sell everything at any price without knowing much about the client's business. Due to their attitude, their job is much more difficult because people don't like talking to them, they have to fight for clients all the time, they don't get any referrals and few people approach them repeatedly. How can you avoid being the second type of salesperson? Here are four tips published in a LinkedIn Pulse article.

Tip no. 1: Don't lie and keep your word

Don't equivocate or lie. Always be honest with prospects, even though it may sometimes counter-productive.

Tip no. 2: Be a real expert

You should be a professional and genuine expert in your field. It should never happen that a prospects knows more than you.

Tip no. 3: Don't be afraid to reject a client

If you don't find a match between the needs of a prospect and your products, don't force the matter too much. Admit that, unfortunately, you can't help them in this particular case and give them advice on what they should do next.

Tip no. 4: Offer added value

Be more than just a sales representative to your clients. You should be there to support them and they should know that they can count on you in the future as well.

 

-mm-

  Čtyři tipy, díky kterým přestanete být vtíravým a otravným prodejcem

  Jedním z nejstarších stereotypů týkajících se prodeje je představa, že prodejce je hlasitý, vtíravý a otravný člověk, který svým klientům prodá cokoliv, jen aby na tom vydělal. Jak takovým prodejcem nebýt a ulehčit si tak práci a zlepšit své obchodní výsledky?

  Moderní vs. vtíravý prodejce

  Moderní obchodní profesionál by měl být člověk, který umí rozpoznávat příležitosti, umí naslouchat klientům, efektivně analyzovat jejich potřeby a ve spolupráci se zákazníkem najít to nejvhodnější řešení. Se solidními prodejci lidé rádi jednají a aktivně je i opakovaně vyhledávají, protože jsou zdrojem expertních informací.

  Bohužel, stále se vyskytuje i ještě jeden typ obchodníka – a tím je vtíravý, otravný prodejce, který si jednoduše nedá pokoj a který se vždy vše snaží prodat za každou cenu, aniž by dané problematice nějak výrazněji rozuměl. Tento druhý typ prodejce má díky svému přístupu svoji práci značně ztíženou, protože lidé s ním neradi jednají, klienty musí neustále dobývat, nemá od svých zákazníků žádná doporučení a málokdo se k němu opakovaně vrací. Jak nebýt takovým druhem prodejce? Zde jsou čtyři tipy, které byly uveřejněny ve článku na LinkedIn Pulse.

  Tip č. 1: Nelžete a držte slovo

  Nesnažte se „mlžit“ nebo snad vyloženě lhát. Buďte vždy ke klientům upřímní, i když to v momentální situaci může působit kontraproduktivně.

  Tip č. 2: Buďte skutečnými odborníky

  Buďte profesionály a skutečnými experty ve vašem oboru. Nikdy se nesmí stát, že potenciální zákazník o něčem ví více než vy.

  Tip č. 3: Nebojte se odmítnout klienta

  Jestliže nenaleznete shodu mezi potřebami klienta a vašimi produkty, nelámejte nic přes koleno. Přiznejte, že bohužel nemůžete v tomto případě sloužit, a doporučte zájemci další postup.

  Tip č. 4: Nabídněte přidanou hodnotu

  Buďte pro vaše klienty více než jenom zástupcem korporátu. Měli by ve vás mít oporu a vědět, že se na vás mohou spolehnout i do budoucna.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Prodejní techniky