Four reasons why a salesperson always has to keep learning

Čtyři důvody, proč se prodejce nikdy nesmí přestat vzdělávat

 A salesperson has to keep developing and learning. They must know all the new trends, be experts in their fields and provide truly up-to-date and truthful information to their clients. When a businessperson ceases to be interested in what is happening around them and they stop moving forward, they start stagnating and soon they start to lose their clientele. Here are four reasons why it is necessary to keep learning new things in sales and not let others pass you by.

No sales technique works eternally

As Entrepreneur.com states, new trends come and go and clientele changes. Old sales techniques stop working and they need to be replaced with new ones. Even on the individual level, no technique can be used eternally. If you keep using the same method over and over, you will eventually inevitably start to sound untrustworthy or like a robot.

You must be an expert

A salesperson is a consultant whose aim is to inform the client about what is best in various situations. Only rarely does a client come to the salesperson with a complete and correct idea about what it is that he or she wants. If you are not familiar with the newest trends, you lose your credibility.

Better results don't come just like that

If you want to improve your results and increase your revenue, you need to do something to make it happen. Without changing what you are doing, there won't be a change in your results. Learning about what is new, education and new stimuli will help you find new possibilities and business opportunities.

An opportunity to network

It is mostly motivated and active people who seek additional education and learning, so it's a great way to network. Coaches and lecturers also know many interesting people. There will be a lot of new ideas and projects being started around you. Additional learning can be understood as a way of finding new contacts and partners.

 

-mm-

  Čtyři důvody, proč se prodejce nikdy nesmí přestat vzdělávat

  Obchodník se musí neustále vyvíjet, vzdělávat, znát nové trendy, být expertem ve svém oboru a poskytovat svým klientům skutečně aktuální a pravdivé informace. Pokud se totiž prodejce přestane zajímat o své okolí a přestane se posouvat, začne stagnovat a brzy začne i ztrácet svoji klientelu. Zde jsou čtyři důvody, proč je nutné se v prodeji neustále vzdělávat a nenechat si ujet vlak.

  Žádná prodejní technika nefunguje věčně

  Jak uvádí Entrepreneur.com, trendy se neustále mění a klientela se vyvíjí. Staré prodejní techniky přestávají fungovat a je nutné je nahradit novými. I na úrovni jednotlivce však nelze žádný postup opakovat donekonečna. Poté, co příliš dlouho používáte jednu a tu samou techniku dokola, totiž nevyhnutelně začnete znít nevěrohodně či jako robot.

  Musíte být odborníky

  Prodejce je konzultant, jeho posláním je mimo jiné informovat klienta o tom, co je nejlepší v té které situaci. Málokdy zákazník přijde se správnou a ucelenou představou o tom, co vlastně chce. Pokud se nevyznáte v nejnovějších trendech v daném oboru, ztrácíte důvěryhodnost.

  Lepší výsledky nepřicházejí samy

  Pokud chcete vylepšovat své výsledky a zvyšovat zisky, něco pro to musíte udělat. Bez změny v tom, co děláte, nenastanou změny v tom, jak dobře si vedete. Informace o aktuálním dění, neustálé vzdělávání a získávání nových podnětů vám pomohou objevovat nové možnosti a obchodní příležitosti.

  Příležitost k získávání nových kontaktů

  Další vzdělávání vyhledávají především iniciativní a aktivní lidé. Jedná se tak o skvělý způsob získávání nových kontaktů. Koučové a lektoři mají kontakty na spousty zajímavých lidí. Budete se pohybovat okolo zrodu celé řady nových nápadů a projektů. Další vzdělávání tak můžete pojmout i jako způsob nacházení nových kontaktů a partnerů.

   

  -mm-    

   

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com