Four reasons why even an introvert can be a good salesperson

Čtyři důvody, proč i introvert může být dobrým obchodníkem

When people hear the term “salesperson”, they most likely think of an extroverted, talkative person. However, the truth is than there are indeed introverted people working in sales, who don't make big hand gestures, don't speak loudly and don't spend 90% of the time with a client just talking. Given their persona, introverted salespeople have certain advantages and skills that make them more likeable to certain types of clients, with whom they are thus capable of building long-term and more valuable business relations. In this article, we will take a look at why even an introverted person can be a good salesperson and at four tips that may help introverted businesspeople in their sales careers.

These tips were published by the HubSpot blog.

Strengths of an introverted salesperson

Don't focus on your weaknesses and don't try to change those aspects of your personality that can't be changed. Focus on your strong points and positive characteristics instead. Do you have a good sense of humor? Are you able to analyze data or are you good with numbers? Do you have expertise in some field? Use these traits to your advantage.

Authenticity

A common mistake of introverted salespeople is seeing their personal qualities as weaknesses and desperately try to adopt the techniques of other,  completely different people. However, there is nothing worse than deceit, which is something clients are always able to sense. Be yourself, accept your personality and learn to work with it. Don't steal other people's sales style, create your own.

Listening to clients

Introverts are usually better listeners than their extroverted colleagues. This attribute can be well used by asking prospects the right questions and by active listening.

Strict working schedule

Introverts might sometimes have difficulties calling people and talking to them because they don't want to be in direct contact with others. Deal with this reluctance by setting up a routine and focusing on reaching your specific daily targets.

 

-mm-

  Čtyři důvody, proč i introvert může být dobrým obchodníkem

  Když se řekne „prodejce“, většina lidí si asi v první chvíli vybaví někoho extrovertního a upovídaného. Pravda ale je, že v prodeji samozřejmě pracují i lidé introvertnějšího ražení, kteří nutně nerozhazují doširoka rukama, nemluví nahlas a nepovídají 90% času stráveného s klientem. Introvertní prodejci mají vzhledem ke své povaze i určité výhody a předpoklady k tomu zapůsobit na určité typy klientů a budovat s nimi dlouhodobější a hodnotnější obchodní vztahy. V tomto článku se podíváme na to, proč i introvert může být dobrým obchodníkem, i na čtyři tipy, které mohou introvertním obchodníkům pomoci v jejich prodejní kariéře.

  Tyto tipy uveřejnil blog společnosti HubSpot.

  Silné stránky introvertního prodejce

  Nesoustřeďte se na vaše slabé stránky, nesnažte se změnit svoji povahu v aspektech, u kterých to nejde. Naopak se zaměřte na vaše silné stránky a pozitivní vlastnosti. Máte smysl pro humor? Umíte analyzovat data a vidíte do čísel? Jste odborníkem na určitou oblast? Využijte tyto vlastnosti k vašemu dobru.

  Autentičnost

  Častou chybou introvertních obchodníků je to, že vidí svoji povahu jako slabost a snaží se za každou cenu převzít techniky jiných, povahově zcela odlišných lidí. Nic však není horší než faleš, kterou potenciální klienti zaručeně vycítí. Buďte sami sebou, přijměte svoji povahu a naučte se s ní pracovat. Nepřebírejte styl jiných lidí, vytvořte si svůj vlastní.

  Naslouchání klientům

  Introverti jsou většinou lepší posluchači, než jejich extrovertní kolegové. Tuto vlastnost je dobré využít tím, že se budete ptát potenciálního zákazníka pomocí těch správných otázek a že budete zákazníka aktivně naslouchat.

  Pevný pracovní plán

  Introvertům někdy může dělat problém lidem volat, mluvit s nimi, nechce se jim do přímého kontaktu s lidmi. Odbourejte tuto nechuť tím, že si pevně stanovíte určitý rutinní režim a soustřeďte se na dosažení vašich pevných denních cílů.

   

  -mm- 

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog
  Štítky: Prodejní techniky