What do you need to do differently to become a stellar salesperson?

Co musíte dělat jinak, abyste se stali skutečně hvězdným prodejcem?

What do truly successful salespeople do differently? What separates the continuously successful salespeople from the merely average? In this article, we will show you what you need to do to change your approach to both your work and life to truly achieve stellar success, and identify the personality characteristics of the best of the best in sales.

Psychological resilience

As a LinkedIn Pulse article states that the best salespeople are mentally resilient. They don't fold when they face failure, they don't get depressed when a client rejects them, and if something goes wrong, they see this failure an opportunity for improvement.

Personal mission

Business is all about money, and it's not surprising that salespeople are chiefly motivated by money. The top sellers, however, see their work as their mission, and they very much care about being the best among their co-workers and being respected by both their colleagues and their clients as excellent professionals.

Interest in the sales field

Some salespeople end up in their profession simply because they didn't manage to find another. Moreover, what's even worse, some of them in consequence have a lukewarm attitude towards their profession. Top businesspeople, however, are proud that they work in sales, they're interested in what's new in the field, they follow the newest trends and they keep educating themselves.

Engaging the emotions of a client

Top salespeople are aware that it is extremely important to appeal to clients' emotions, and that is why they focus on getting on the same wavelength with their clients on a personal level. Likability and giving a good impression form the main difference between the best businesspeople and the less successful ones.

 

-mm-

  Co musíte dělat jinak, abyste se stali skutečně hvězdným prodejcem?

  Co dělají skutečně úspěšní obchodníci jinak? Co odděluje dlouhodobě úspěšné top prodejce od těch pouze průměrných? V tomto článku vám ukážeme, jak musíte změnit svůj přístup k práci a k životu, abyste hvězdného úspěchu skutečně dosáhli, a jaké osobnostní charakteristiky vykazují ti nejlepší z nejlepších.

  Psychická odolnost

  Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, ti nejlepší prodejci jsou psychicky nesmírně odolní. Nezhroutí se z neúspěchů, nerozhází je odmítnutí klienta a když se jim něco nepovede, berou to jako příležitost ke zlepšení.

  Osobní poslání

  Obchod je o penězích a není překvapující, že hlavní motivací prodejců jsou peníze. Top prodejci zároveň ale ve své práci vidí své poslání, velmi jim záleží na tom, aby byli nejlepší mezi svými spolupracovníky a aby byli kolegy i klienty respektováni coby výjimeční profesionálové.

  Zájem o prodejní obor

  Někteří prodejci u své profese skončili jednoduše proto, že jiné uplatnění nenašli. A co hůře, někteří z nich mají během své kariéry vůči své profesi laxní přístup. Top obchodníci jsou ale hrdí na to, že se věnují právě prodeji, zajímají se o novinky a trendy v oboru a dále se dovzdělávají.

  Působení na emoce klienta

  Top prodejci jsou si vědomi, že při prodeji je extrémně důležité působit na emoce potenciálních zákazníků, a proto se soustředí najet s klienty na stejnou vlnu i na osobní rovině. Právě sympatičnost a příjemné vystupování tvoří hlavní rozdíl mezi top prodejci a jejich méně úspěšnými kolegy.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse