What a successful presentation must include

Co musí obsahovat úspěšná prodejní prezentace

A sales presentation is like a story or a fairytale: it must have a beginning, a plot twist, development and an end. In sales, there is a general five-step outline that all successful presentations should use.

This guideline is derived from an article on the SalesForce blog.

Attention

At the beginning, you must capture the attention of your audience and make them curious. Use a shocking fact or statistic, or ask a challenging question.

Need

After that, it is necessary to have the audience need something. There are numerous ways to achieve that. Traditionally, it might be a description of an apocalyptic, negative exprience of someone who did not solve the problem.

Solution

Once you have scared the listeners enough and made them crave a solution, offer your product. Present it as a solution that meets all the requirements of the client, who no longer has to worry about anything.

Visualisation

Present an ideal outcome of the proposed cooperation and show your audience the bright future with you. Be as specific as possible so that the prospects have a clear idea of what success is awaiting them with you.

Call to action

Call the prospects to action. Offer them concrete steps to be made to start cooperating with you. Invite them to do something that is simple, quick and perfectly clear.

 

-mm-

  Co musí obsahovat úspěšná prodejní prezentace

  Obchodní prezentace je jako příběh nebo pohádka: musí mít začátek, zápletku, průběh a zakončení. V prodeji existuje obecná pětistupňová osnova, kterou by měly dodržovat všechny úspěšné prezentace.

  Tento návod vychází ze článku na blogu společnosti SalesForce.

  Pozornost

  Zezačátku je nutné upoutat pozornost posluchačů a vzbudit v nich zvědavost. Použijte nějaký šokující fakt nebo statistiku, případně položte zajímavou otázku.

  Potřeba

  Dále je nutné v publiku vyvolat potřebu. Metod, jak toho docílit, je několik. Tradičně to může být například uvedení apokalyptické, negativní zkušenosti někoho, kdo daný problém nijak neřešil.

  Řešení

  Jakmile jste posluchače dostatečně vyděsili nebo je navnadili k hledání řešení, nabídněte váš produkt. Předneste jej jako řešení, které odpovídá všem požadavkům klienta, který se díky tomu již nadále nemusí ničeho obávat.

  Vizualizace

  Představte zákazníkům ideální výsledek nabízené spolupráce a představte jim jejich zářnou budoucnost s vámi. Buďte co nejvíce konkrétní, aby měli zákazníci co nejjasnější představu o tom, jaké úspěchy je s vámi čekají.

  Výzva

  Vyzvěte klienty k tomu, aby jednali. Nabídněte jim konkrétní kroky, které mají učinit k tomu, aby zahájili spolupráci s vámi. Vybídněte je k určité akci, která je jednoduchá, rychlá a zcela jasná.

   

  -mm-

  Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce
  Zobrazit přehled článků ze zdroje SalesForce Blog