What do the best salespeople do differently? Three characteristics of the best salespeople

Co dělají ti nejúspěšnější prodejci jinak? 3 vlastnosti těch nejlepších obchodníků

Becoming a businessperson who is consistently successful takes a lot of effort and hard work. Also, in order to achieve that, you need to stick to certain processes and have some specific characteristics. In this article, we will look at three traits shared by the best businesspeople. If you can embrace them, you will significantly increase your chances of succeeding in the world of sales.

Ambitious plans

As the Harvard Business Review states, it is no surprise that the vision of profit is the main boost to virtually all businesspeople. The rule is that you must focus on gaining profit for both you and your company. It stands to reason that the best salespeople have very ambitious goals when it comes to profit. Have big goals, and you will have high profit.

Willingness to take (measured) risks

Risks can, of course, lead to big problems. Risk has its own rules that you must follow if you don't want to get into trouble. On the other hand, you can't stay in your comfort zone forever, without any risk, and expect to excel. Be ambitious, come up with new ways of doing business and don't get stuck in old habits.

Loyalty to the company you represent

You should never put the company you represent or its product down in front of your clients. Loyalty is crucial for success, and supporting the good name of your company can pay off in a very lucrative way, even in unexpectedly. 

 

-mm-

  Co dělají ti nejúspěšnější prodejci jinak? 3 vlastnosti těch nejlepších obchodníků

  Stát se dlouhodobě úspěšným obchodníkem stojí hodně úsilí a tvrdé práce. A také je k tomu potřeba dodržovat určité postupy a vykazovat některé specifické vlastnosti. V tomto článku se podíváme na tři vlastnosti, které sdílí ti nejúspěšnější obchodníci. A když si je osvojíte i vy, výrazně zvýšíte své šance na úspěch v prodejním světě.

  Ambiciózní plány

  Jak uvádí Harvard Business Review, asi nepřekvapí, že vidina zisku je hlavním hnacím motorem víceméně všech obchodníků. Platí zde pravidlo, že se musíte soustředit na získávání peněz jak vaší firmě, tak vám samotným. Ti nejlepší obchodníci pak také mají velmi ambiciózní cíle co se týče výdělku. Mějte vysoké cíle a budete mít i vysoké zisky.

  Ochota (přiměřeně) riskovat

  Jistěže, risk může vést k velkým problémům. I risk má totiž svá pravidla, která je nutné dodržovat, abyste se nedostali do problémů. Na druhou stranu však nemůžete navždy setrvat ve své komfortní zóně, dělat vše bez jakéhokoliv rizika, a očekávat, že budete v obchodě excelovat. Buďte ambiciózní, přicházejte na různé nové způsoby obchodu a nebuďte navždy zamrzlí ve starých pořádcích.

  Loajalita vůči firmě, kterou obchodník zastupuje

  Nepracujte nikdy sami na sebe v tom smyslu, že byste firmu, kterou zastupujete, nebo její produkty nějakým způsobem před klienty shazovali. Loajalita je pro úspěch důležitá a podpora dobrého jména firmy se vám vždy může i v nečekanou chvíli velmi lukrativně vrátit.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review