What makes successful salespeople successful?

Co dělá úspěšné prodejce úspěšnými?

What separates businesspeople who are truly great from others? What separates good salespeople from the bad? What characteristics should you focus on to improve your business results?

According to TheMuse.com, the best salespeople share the following traits.

Positive attitudes

Salespeople must be able to focus on positive things, as well as be able to find solutions where others see obstacles.

The ability to convey a certain vision

The sense of innovation, creativity and vision is shared by all successful businesspeople, entrepreneurs and salespeople.

Emotional intelligence

Emotional intelligence, the ability to listen and empathy are all crucial for success in sales.

Hard work

No good salesperson has just appeared out of thin air. All businesspeople have had to learn the craft. Without hard work, there is no success.

Self-reflection

In order to keep developing and improving, you must be able to accept constructive criticism and learn to listen to more experienced people.

Time management and being systematic

Without efficient time management and task management, your sales activities are just blind leaps, not organized business activities.

 

-mm-

  Co dělá úspěšné prodejce úspěšnými?

  Co odděluje skutečně dlouhodobě úspěšné obchodníky od ostatních? Co odlišuje dobré prodejce od těch špatných? Na které své vlastnosti se máte zaměřit, abyste vylepšili vaše obchodní výsledky?

  Podle serveru TheMuse.com sdílejí ti nejlepší prodejci tyto vlastnosti.

  Pozitivní přístup

  Prodejce se musí umět soustředit na pozitivní věci, stejně jako hledat řešení tam, kde ostatní vidí překážky.

  Schopnost předat určitou vizi

  Smysl pro inovaci, kreativitu a určité vizionářství spojují všechny úspěšné obchodníky, podnikatele a prodejce.

  Emoční inteligence

  Schopnost naslouchání, emoční inteligence a empatie jsou zásadní pro úspěch v prodeji.

  Pracovitost

  Žádný dobrý obchodník nespadl z nebe. Všichni prodejci se museli svému řemeslu naučit. Bez tvrdé práce to tedy nikdy nepůjde.

  Sebereflexe

  Abyste se mohli dále vyvíjet a zlepšovat, musíte umět přijímat konstruktivní kritiku a naučit se naslouchat starším a zkušenějším.

  Systematičnost a time management

  Bez efektivní organizace času a aktivit budou vždy vaše prodejní snahy pouhým tápáním ve tmě, nikoliv organizovanou obchodní činností.

   

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Prodejní techniky