Approaching a new company client? 5 things that you must do as you prepare

Chystáte se oslovit nového firemního klienta? 5 věcí, které musíte v rámci přípravy udělat

B2B selling has its specifics. One of them is the fact that before you approach a new company client, you can learn a lot of important, publicly available information about them. This can then help you significantly in your sales endevaours. In this article, we will show you how to prepare to approach a new prospective B2B client in five steps.

Get thoroughly acquainted with the company website

According to a LinkedIn Pulse article, the first logical step is to go through the company's website. Before you call the company representative, you should get a good idea about what the company does, how it communicates, who its customers are and what makes it different from the competition.

Read their annual report

Any news and important points about the company are to be found in its annual report. You will also find numbers, stats and other necessary data that will enable you to personalize your offer from the very beginning.

Find out information about their product and product lines

In order to better understand what the company does and how it functions, you must first of all understand the product it offers. What makes the product unique, how does it work, who is it for, who is the target audience and how is the product marketed?

Find out what the company is up to and what new things it is introducing right now

Any recent, ongoing or planned changes in the company are good for you. Whether these are changes in the structure, establishment of a new branch or launching of a new product, all these changes open doors for you and you should know about them and mention them in your phone call.

Learn about the structure of the company and about the person you are calling

Last but not least, you must know who you are talking to. What is the structure and management of the company? And, most importantly, who is the person you are trying to reach? And why? Find out more about them on LinkedIn or their website profile, and see if you can find anything you have in common that you can use as a starting point in your initial interaction.

 

-mm-

  Chystáte se oslovit nového firemního klienta? 5 věcí, které musíte v rámci přípravy udělat

  B2B obchodování má svá specifika. Jedním z nich je, že předtím, než oslovíte nového firemního klienta, můžete si o něm zpravidla zjistit celou řadu důležitých, veřejně dostupných informací. Ty vám mohou ve vašich prodejních snahách významně pomoci. V tomto článku si ukážeme, jak se v pěti krocích na oslovení nového, potenciálního B2B klienta připravit.

  Důkladně se seznamte s webovými stránkami firmy

  Podle článku na LinkedIn Pulse je prvním logickým krokem projít si webové stránky dané firmy. Předtím, než budete zástupci společnosti volat, byste měli získat dobrý přehled o tom, co firma dělá, jakým způsobem komunikuje, kdo jsou její zákazníci a čím se liší od konkurence.

  Přečtěte si výroční zprávu firmy

  Jakékoliv novinky a aktuality ohledně firmy najdete ve výroční zprávě firmy. Tam také pravděpodobně najdete čísla, statistiky a jiné potřebné údaje, které vám umožní vaší nabídku už od začátku upravit dotyčné společnosti na míru.

  Zjistěte si informace o produktech a produktových řadách

  Abyste pochopili, co firma dělá a jak funguje, musíte především pochopit produkt, který nabízí. V čem je produkt firmy jedinečný, jak funguje, komu je určen, kdo je cílová skupina a jak probíhá marketing tohoto produktu?

  Zjistěte, na čem firma pracuje a jaké novinky momentálně uvádí

  Jakékoliv nedávné, probíhající nebo plánované změny vám hrají do karet. Ať už se jedná o změnu ve struktuře, založení nové pobočky nebo třeba uvedení nového produktu, všechny tyto události vám otevírají dveře a měli byste o nich tím pádem vědět a zmínit je ve vašem telefonátu.

  Zjistěte si informace o struktuře firmy i o člověku, kterému voláte

  V neposlední řadě je nutné vědět, s kým mluvíte. Jak vypadá struktura a management firmy a hlavně – kdo je člověk, kterému chcete volat? A proč? Dotyčného si projděte i na LinkedIn nebo pomocí jeho profilu na webu firmy a zjistěte, jestli nenajdete něco, co máte oba společné a na co můžete během vašeho prvního jednání navázat.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse