Do you want to sell more? Start using these phrases during your meetings with prospects

Chcete více prodávat? Začněte během schůzek s klienty používat tyto fráze

The decision whether the prospect will buy from you is decided during the first meeting you have with the client. Often, it is more important how you say things rather than what you really are saying. Even the best of products cannot be sold if you are using inappropriate expressions. Here is a list of phrases that will help you sell more. If you are not using those expressions, you should definitely add them to your dictionary.

„What can I help you with?“

As the HubSpot blog tates, this simple phrase is very effective. Contrary to the often used „What are you looking for?“ it does not ask about the product, about about the need of the prospect. This phrase helps you uncover the client's motivation and work with it.

„When can you start using the product?“

Ideally, this question should be asked not at the end of your meeting (as it is often the case), but at the beginning. You will know immediately what time frame you are working with and you will reduce the chances that the prospect will use the time issue as a pretext for refusing your offer at the end of your pitch.

„If you decide to buy immediately, you will get an extra…“

The task of the first meeting is to establish a sense of urgency. You do not want the prospect to go home and change his or her mind. You want them to decide immediately. Time-limited, special offers need to be concrete and need to be expressed explicitly.

„Do you prefer A or B?“

One way to encourage the prospect is to let them decide not between whether or not to buy, but which option to choose. You will draw the prospect´s attention to comparison of the two products you are offering.

„If set the price issue aside, is there anything else that would keep you from buying today?“

This is an ideal reaction to one of the most common problem, and that is price objection. The price objection is often a cover for other problems that the prospect has with your offer. You need to uncover these problems and handle them. Try to build a rapport strong enough to make the prospect comfortable with confiding his or her doubts to you.

 

 

-mm-

  Chcete více prodávat? Začněte během schůzek s klienty používat tyto fráze

  První schůzka s klientem zpravidla rozhodne, jestli od vás zákazník váš produkt koupí nebo ne. Velice často pak záleží spíše na tom, jak věci říkáte, spíše než co vlastně říkáte. I sebelepší produkt nelze prodat, pokud budete používat nevhodné výrazy. Přinášíme vám seznam frází, které vám pomohou více prodávat. Pokud tyto věty nepoužíváte, rozhodně je zařaďte do svého slovníku.

  „S čím vám mohu pomoci?“

  Jak uvádí blog společnosti HubSpot, tato jednoduchá fráze je nesmírně účinná. Oproti často používanému „Co hledáte“ se neptá na produkt, ale přímo na potřebu klienta. Získáváte tedy možnost odhalit motivaci zákazníka a dále s ní pracovat.

  „Kdy můžete začít produkt používat?“

  Tuto otázku je ideální položit nikoliv na konci vaší schůzky, jak tomu často je, ale naopak na začátku. Víte totiž hned, v jakém časovém rámci pracujete, a eliminujete tak nebezpečí, že na konci schůzky klient použije časové hledisko jako zástěrku při odmítnutí vaší nabídky.

  „Pokud se rozhodnete ke koupi rovnou, získáte navíc…“

  Cílem první schůzky je také vytvořit urgenci. Nechcete, aby si klient šel domů koupi rozmyslet, ale aby se rozhodl rovnou. Časově omezené zvýhodněné nabídky a jiné pobídky je nutné konkretizovat a explicitně zmínit.

  „Co by se stalo, kdybyste se nadále byli bez tohoto produktu?“

  Potenciální klienti za vámi chodí a jsou ochotni se s vámi bavit, protože mají potřebu odstranit určitý problém. Jestliže zpozorujete, že se klient nemá k tomu se rozhoupat, připomeňte mu, proč za vámi přišel, a to tím, že se ho zeptáte, o co vše by přišel, kdyby si váš produkt nakonec nekoupil.

  „Preferujete spíše možnost A nebo možnost B?“

  Povzbudit potenciálního klienta lze také tím, že ho nenecháte rozhodovat o tom, jestli koupit či ne, ale kterou z možností vybrat. Přenesete tak pozornost na porovnávání dvou vašich produktů.

  „Kdybychom dali stranou cenu, je tu ještě něco, co by vám bránilo koupit produkt ještě dnes?“

  Toto je ideální reakce na jeden častý problém, a sice že klientovi se nelíbí cena. Za námitkou proti ceně nabídky se totiž většinou skrývají jiné problémy, které zákazník na nabízeném produktu vidí. Tyto problémy musíte odkrýt a vypořádat se s nimi. Snažte si u klienta vybudovat tak silnou důvěru, aby byl ochoten se vám se svými skutečnými pochybnostmi svěřit.

   

   

  -mm-

   

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog