Facing a sales slump? Three things you must change

Čelíte propadu v prodeji? Tři věci, které musíte změnit

There are numerous possible reasons why sales can stop going well in your company. If the problem is in the prospecting or sales sector of your company, it is necessary that you execute the following three steps that will help you get back on the track with your sales.

Auditing your offer

The time of dramatic decrease of sales is a good time to reconsider the whole basic concept of your product and the system it is sold. Markets keep changing and what worked two years ago could be obsolete today. Do not be afraid to dwell into the depths of the very basics of the product you offer and the business strategies you use.

Getting help from your team

Team work is key to success. This applies even more when it comes to crises. The Sales Gravy website therefore suggests to have an internal meeting and give everyone a chance to speak when the sales go down. What do they see as a problem, what is wrong according to them? Different points of view will help you explore the causes and possibilities that would not necessarily occur to one person only.

New customers and new target audiences

Maybe you are always looking at the same places. A frequent problem with many companies is that they keep using the same channels for generating leads, and these channels might go dry after a while or at least the number of generated leads decreases. Try to find new ways of reaching new prospective customers, and try to think about what target audiences, up to now neglected, you should approach and how you are going to engage them with your offer. -mm-

  Čelíte propadu v prodeji? Tři věci, které musíte změnit

  Existuje celá řada příčin, díky kterým mohou přestat jít obchody vaší firmě. Jestliže se problém nachází ve schopnosti vašich zástupců prodávat, je nutné, abyste ihned podnikli následné tři kroky, které vám pomohou dostat se v oblasti obchodu zpět na koleje.

  Audit nabídky

  Období prudkého snížení uskutečněných obchodů je vhodná doba k zamyslení se nad celou základní koncepcí vašeho produktu a jeho způsobu prodeje. Trhy se neustále proměňují a co fungovalo před dvěma lety již dnes může být zastaralé. Nebojte se tedy ponořit do samotných základů nabízeného produktu a vašich obchodních strategií.

  Pomoc ze strany týmu

  Týmová spolupráce je pro úspěch klíčová. A to platí zvláště v období krize. Webová stránka Sales Gravy proto při poklesu prodejů radí udělat interní poradu a poslechnout si názory všech členů týmu. V čem vidí problém, jaké navrhují řešení, co je podle nich špatně? Různé pohledy vám pomohou prozkoumat příčiny a možnosti, které by jednoho samotného člověka nemusely napadnout.

  Noví zákazníci a nové cílové skupiny

  Možná stále hledáte v těch samých vodách. Častým problémem firem je, že používají stále ty samé kanály získávání nových kontaktů a tyto kanály mohou po nějaké době vyschnout nebo minimálně poklesnout v počtech nových kontaktů, které generují. Zkuste najít nové způsoby, jak se dostat k potenciálním klientům. Snažte se vymyslet, jaké doposud opomíjené cílové skupiny byste mohli oslovit, a jakým způsobem je vaší nabídkou zaujmete.

   

  -mm-

  Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales Gravy
  Štítky: Prodejní techniky