B2B sales: How to tell when it is a good time to approach a company with your offer

B2B prodej: Jak poznat, že je vhodný čas firmu oslovit s nabídkou?

When it comes to B2B sales, timing is essential. You should approach new company clients when you have the highest chance of success, because you may not get more chances. How can you tell when the ideal time comes? There are several signals that tell you that the companies are going through changes and might be open to your offer.

Changes in management

The most typical sign are, according to a LinkedIn article, changes in the senior positions within the company. It often happens that with new people, there's a willingness to do things differently.

New product

A new product or product group means that the company is developing and is interested in innovations.

Expansion

The purchase of a company or a merger of two enterprises can break the ice as well.

Change in address

New workplaces require new appliances, furniture and other goods.

New regulations 

If there are new regulations or laws concerning the sector in which the company operates, they might need something they hadn't before.

End of cooperation

If a company ends their cooperation with their previous business partner you know something is up.

Recruiting employees

Seeking new people and creating new positions means that the company is growing, developing and that it has some new plans for the future.

New marketing campaign

Did the company start to invest more into advertising or did it start a new marketing campaign? Another potential signal.

 

-mm-

  B2B prodej: Jak poznat, že je vhodný čas firmu oslovit s nabídkou?

  Načasování je B2B obchodování klíčové. Nové firemní klienty byste měli oslovovat ve chvílích, kdy máte největší šanci na úspěch, protože více příležitostí dost možná u potenciálního klienta nedostanete. Jak ale poznat, kdy je ideální čas? Existuje několik signálů, které vám napoví, že se ve firmě dějí změny a že by mohla být otevřená vaší nabídce.

  Změna ve vedení

  Nejtypičtějším znamením je podle článku na LinkedIn změna na vedoucích pozicích firmy, protože s novými lidmi přichází často i touha po nových postupech.

  Nový produkt

  Nový produkt či řada znamená, že se daná firma někam posouvá a zajímá se o inovace.

  Rozšíření firmy

  Nákup nové dceřiné společnosti nebo spojení dvou firem dovedou také rozhýbat ledy.

  Změna sídla

  Na nové adrese firmy je často potřeba mnoho nových spotřebičů, nábytku a jiných věcí.

  Nové regulace

  Jestliže přijde nová regulace či legislativa pro oblast, ve které firma působí, opět může u dané společnosti vzniknout nová potřeba.

  Rozvázání spolupráce

  Pokud firma rozváže spolupráci se svým předchozím obchodním partnerem, víte, že se něco děje.

  Nábor pracovníků

  Sháněním nových lidí a vytvářením nových pozic dává firma najevo, že roste, rozvíjí se a má nějaké nové plány do budoucna.

  Nová marketingová kampaň

  Začala firma investovat více do reklamy a rozjela novou marketingovou kampaň? Další možné znamení.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn
  Štítky: Prodejní techniky