You cannot succeed in sales without these 9 characteristics

9 vlastností, bez kterých nemůžete v prodeji uspět

A successful businessperson needs certain characteristics that help them succeed in the world of sales. Some were born with them, some must learn them. What are they?

The list was published by Forbes.

Positive attitude

A salesperson should always have a positive attitude, even towards problems. They always seek the best solution and never have an attitude of doom and gloom. 

Willingness to help

Despite the stereotype, the best businesspeople are those who do not consider money as the primary factor in deciding whether to do something or not. They also take into account whether it will help their partners/clients.

Respect

Respect other people, opinions, and also the competition. This is something people expect from a businessperson.

Openness

Be open to new ideas, advice, notes and options.

Ability to listen

Every businessperson must be able to really listen to what their business partners and clients are saying, even reading between the lines.

Persistence

Persistence makes the difference between success and failure. It distinguishes those who achieve something from those who just dream about it.

Independence

The ability to work independently, and if needed, the ability to make quick strategic decisions.

Ambition

Without ambition and drive to higher achievements, a salesperson cannot be successful in what they do.

Adaptability

A businessperson is sort of a chameleon, capable of and willing to adapt his/her behavior to others.

 

-mm-

  9 vlastností, bez kterých nemůžete v prodeji uspět

  Úspěšný obchodník potřebuje mít určité vlastnosti, díky kterým může uspět v prodejním světě. Někteří lidé mají tyto vlastnosti vrozené, jiní se některým z nich musí učit. Jaké jsou vlastnosti, bez kterých v prodeji nemůžete uspět?

  Tento seznam přinesl Forbes.

  Pozitivní přístup

  Prodejce by měl vždy mít pozitivní přístup, a to i k problémům. Vždy hledá nejlepší řešení, nikdy nepropadá melancholii.

  Ochota pomáhat

  Oproti vžité představě jsou ti nejlepší obchodníci ti, kteří při rozhodování o tom, co dělat a co ne, neřídí pouze tím, jestli z dané aktivity budou mít peníze, ale i tím, jestli pomůžou svým partnerům/klientům.

  Respekt

  Respekt k ostatním, k názoru klientů, ale i ke konkurenci. To je něco, co se od obchodníka očekává.

  Otevřenost

  Otevřenost novým nápadům, radám, připomínkám i možnostem.

  Schopnost naslouchat

  Každý obchodník musí umět skutečně naslouchat tomu, co obchodní partneři a klienti říkají, a to i mezi řádky.

  Vytrvalost

  Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je ve vytrvalosti. Ta odděluje ty, kteří něčeho dosáhli od těch, kteří o tom pouze sní.

  Nezávislost

  Schopnost pracovat nezávisle a v případě potřeby činit rychlá, strategická rozhodnutí.

  Ambicióznost

  Bez ambicí a touhy stále stoupat výše nemůže být nikdy prodejce úspěšný v tom, co dělá.

  Přizpůsobivost

  Obchodník je v jednání tak trochu chameleon, který je schopný a ochotný přizpůsobovat se svým jednáním ostatním.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu