5 ways to show a prospective client you respect them

5 způsobů, jak potenciálnímu klientovi ukázat, že jej respektujete

Respecting a prospect should be automatic in every sale. This is why it is surprising how many sales do not happen in the end because the sales rep willfully decides to be too informal with the prospect (who doesn't appreciate it) or because the salesperson doesn't show enough respect to the prospect. Here are five ways to show the prospective client you respect them.

Schedule an appointment first

Never show up at a company or at client's office unexpected and unscheduled. Always set up an appointment in advance. As Business2Community states, this shows the prospect you respect them and their time, and you won't look like a door-to-door salesman.

Respect the client's time

At the beginning of the meeting, state how long it's going to take, and do your best not to exceed the time limit. Respect that the prospect might be busy.

Know who you're dealing with

You should make it clear at the meeting that you have detailed knowledge of the products and the company that the prospect works for. If you make a faux pas by not knowing the elementary specifics of their activities, the client will think that you see them only as another one client out of many.

Be on time

Don't make the prospect wait for you and don't change the time of the meeting. Not being able to find where the meeting is taking place or getting stuck in traffic are not excuses either.

Listen to the prospect

There is nothing that shows your respect for the prospect better than actively listening to what is being said and thinking about it. Never brush off their opinions as groundless or irrelevant.

 

-mm-

  5 způsobů, jak potenciálnímu klientovi ukázat, že jej respektujete

  Respekt k potenciálnímu zákazníkovi by měl být samozřejmostí každého prodeje. Proto je až s podivem, kolik obchodů ztroskotá na tom, že prodejce se svévolně rozhodne být se zákazníkem hned o začátku příliš familiární, i když ten o to nestojí, nebo na tom, že prodejce neprokazuje klientovi dostatečný respekt. Zde je pět způsobů, jak potenciálnímu klientovi ukázat, že vy jej respektujete.

  Domluvte si schůzku předem

  Nikdy se v sídle firmy nebo u klienta neobjevujte nečekaně a bez ohlášení. Vždy si domluvte schůzku předem. Jak uvádí Business2Community, prokážete tím respekt vůči klientovi a jeho času a zároveň nebudete působit jako podomní prodejce.

  Respektujte čas klienta

  Na začátku schůzky uveďte, jak dlouho bude schůzka trvat, a udělejte maximum pro to, abyste stanovený limit nepřesáhli. Respektujte vytíženost daného zákazníka.

  Zjistěte si, s kým máte tu čest

  Na schůzce byste měli prokázat, že máte detailní znalosti o produktech a obchodní činnosti společnosti, kterou zákazník zastupuje. Pokud se dopustíte faux pas tím, že nebudete vědět elementární specifika činnosti dané firmy, ukážete tím klientovi, že ho berete pouze a jenom jako jednoho z mnoha potenciálních zákazníků.

  Choďte včas

  Nenuťte zákazníka na vás čekat a neměňte čas schůzky. Výmluvou není ani to, že jste nemohli najít sídlo společnosti nebo že jste uvízli v dopravní zácpě.

  Naslouchejte klientovi

  Nic tak dobře neukáže klientovi, že ho respektujete, jako aktivní naslouchání tomu, co říká, a přemýšlení nad tím, co bylo vyřčeno. Nikdy neodbývejte zákazníkovy názory jako nepodložené nebo irelevantní.

   

  -mm-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele