4 things you can never say to a client

4 věci, které nikdy nesmíte klientovi říct

 The relationship between a client and a salesperson has its rules, and if you want to look  professional, it's necessary to adopt a certain business etiquette which every salesperson must follow. Knowing what you cannot say to your client is part of this etiquette, and it will keep you from losing the respect or the trust of the customer.

The Muse listed 4 things you can never say to your clients.

What are the next steps?”

You are the businessperson, you are the professional, and this is why you should know best what the next steps in this phase of the sales cycle. Asking the client what comes next severely undermines your professional image, because you are making it clear that you are not the master of what is going on. It's better to offer your own idea to the client and let them express their opinion.

What you are saying is not true”

Things like “you're wrong” can never be said by a businessperson. Yes, it is true that you are the expert, and there are situations in which the customer is just talking nonsense, and you have to correct them. However, you have to do so in a very subtle manner. If you accuse the client of being wrong, you show them that you see them as inferior. You might lose them, because no one likes to be in a business relationship with someone who does not respect them.

Our products are more expensive now”

Never increase the price for your current clients, not even if your production costs go up. If providing your products for the prices formerly settled on is not economical for you any more, the ideal way to increase your income is selling extra services or additional products to your current clients.

You forgot about that”

You can never make it clear to the client that they made a mistake or that they forgot about something. One reason is that even if the customer actually did forget about something, you as a salesperson should have anticipated that and kept it from happening. Remember, you are the master and the coordinator of your mutual relationship, and you should never delegate this responsibility to your customers.

 

-mm-

  4 věci, které nikdy nesmíte klientovi říct

  Vztah mezi klientem a prodejcem má svoje zákonitosti, a pokud chcete působit profesionálně, je nutné, abyste si osvojili určitou obchodní etiketu, kterou vy coby prodejce musíte dodržovat. K této etiketě patří i vědět, co vašem zákazníkovi nikdy nesmíte říct, abyste neztratili jeho důvěru nebo respekt.

  Server The Muse uvádí 4 věci, které nesmíte vašim klientům nikdy říkat.

  Jaké jsou další kroky?“

  Vy jste obchodník, vy jste profesionál, a proto i vy byste měli nejlépe vědět, jaké další kroky v dané fázi prodejního cyklu následují. Ptát se zákazníka, co teď bude následovat, značně poškozuje vaši image profesionála, protože tím dáváte najevo, že nejste pánem toho, co se děje. Raději klientovi navrhněte vy sami další řešení a nechte ho se k návrhu vyjádřit.

  To, co říkáte, není pravda“

  Věty typu „mýlíte se“ nesmí obchodník klientům nikdy říkat. Ano, je pravda, že vy jste odborník a určitě nastávají situace, kdy zákazník povídá nesmysly a vy ho musíte opravit. Musíte tak ale učinit co nejvíc kulantně. Jestliže zákazník obviníte z toho, že se mýlí, a dáte mu tím najevo, že se na něj díváte spatra, mohli byste o něj přijít, protože nikdo nerad jedná se někým, kdo no nerespektuje.

  Naše produkty zdražují“

  Nikdy stávajícím zákazníkům nezvyšujte ceny. Ani v případě, kdy by vám stouply výrobní náklady. Pokud se vám dodávání zboží za předem stanovené ceny již tolik nevyplatí, ideálním způsobem, jak navýšit tržby, je stávajícím klientům prodat další služby navíc nebo nové produkty.

  Na to jste zapomněl“

  Nesmíte klientovi dávat najevo, že udělal nějakou chybu, nebo že na něco zapomněl. Už jenom z toho důvodu, že pokud zákazník skutečně něco opomněl, měli jste to vy coby obchodník předvídat a zabránit tomu, aby se tak stalo. Pamatujte, vy jste pánem a koordinátorem vašeho vzájemného vztahu a tuto zodpovědnost nesmíte přenášet na zákazníky.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse