How to create an effective system of customer care

Jak vybudovat efektivní systém zákaznické péče

In some cases, it is necessary to go back to the basics. And that is why today we will present the six most basic and the most important tips on what customer service should look like that should be the essence of your work when coming up with a system of client care.

Problems are best prevented

Good customer service can efficiently and quickly resolve issues and requests that a client has. But a great customer service is proactive, able to anticipate such issues and requirements and solve them before the client contacts the company.

Each client is unique

According to the HubSpot blog, it would be a mistake to treat all customers in the same wayl. Keep in mind that each customer is unique and has his/her own specific requirements, and create the customer care system accordingly.

A client's success is also your success

The best way to understand customer service is to measure its success by the success of your clients. Having successful and prosperous clients should be your main priority.

Sales as one of the aspects of customer service

A quality of client service is measured not only by the company's customer satisfaction, but also by how much new business it brings in. Within your customer service, you should set up tools that will create additional business opportunities for you.

Continuous monitoring is important

Creating a good customer service is a process that never ends. You must periodically make surveys among your clients, be aware of new trends and constantly adjust the system.

Employees must have the necessary authorities

When company reps working in the customer service lack the power and ability to really change , they are useless to clients. Train your employees well and give them a wide range of possibilities to work with the client.

 

-mm-

  Jak vybudovat efektivní systém zákaznické péče

  Občas není na škodu připomenout si úplné základy. A proto si dnes řekneme šest nejzákladnějších a nejdůležitějších poznatků o tom, jak by měl vypadat zákaznický servis, které by měly být alfou omegou vaší práce na systému klientské péče.

  Problémům je nejlépe předcházet

  Dobrý zákaznický servis umí efektivně a rychle vyřešit problémy a požadavky, které klient má. Skvělý zákaznický servis je ale proaktivní a umí tyto problémy a požadavky odhadnout a vyřešit je ještě dříve, než se klient vůbec ozve.

  Každý klient je unikátní

  Podle HubSpot blogu by bylo chybou brát všechny zákazníky stejně. Uvědomte si, že každý zákazník je unikátní a má své specifické požadavky, a podle toho nastavte systém, jakým se o klienty staráte.

  Klientův úspěch je i váš úspěch

  Nejlepším způsobem, jak přistupovat k zákaznickému servisu, je měřit to, jak jste úspěšní, úspěchem klienta. Mít úspěšné a prosperující klienty by mělo být vaší hlavní prioritou.

  Prodej jako jeden z aspektů zákaznického servisu

  Kvalita klientského servisu se ze strany společnosti neměří pouze spokojeností zákazníků, ale i tím, kolik nového obchodu do firmy přináší. V rámci vaší péče o klienty byste měli mít nastavené prostředky, které v rámci interakce s klientem přináší pro vás další obchodní příležitosti.

  Důležitý je průběžný monitoring

  Pilování zákaznického servisu je proces, který nikdy není u konce. Pravidelně realizujte šetření mezi klienty, zajímejte se o nové trendy a neustále systém upravujte.

  Zaměstnanci musí mít patřičné pravomoci

  Bez patřičných pravomocí a schopností věci opravdu změnit nejsou zástupci firmy pracující v zákaznickém servisu k ničemu. Zapracujte na školení a dejte zaměstnancům široké možnosti, jak s klientem pracovat.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog