Four pieces of advice on how not allow rejection from a client to throw you off

Čtyři rady, jak se nenechat vykolejit odmítnutím ze strany klienta

Failure has always been inherent to business. For many people, the rejection on the part of prospects and partial failures are one of the reasons why they avoid the career of a professional business person. But if you are able to overcome disappointment and fear of rejection, it gives you the opportunity to surpass others and become a genuinely good salesperson. Here are several tips on how to overcome disappointment on a daily basis.

Failure as a chance to step out

According to The Muse, partial failures and disappointments are a necessary part of sales. So take them as something positive. It is a chance for you to excel and reach success because where others end and no longer make an effort, you can still continue.

Approach every lead with a positive attitude

You cannot let fear of rejection to influence your sales skills or even paralyze you altogether. Approach every new prospect like they need you and like the sale is definitely bound to be closed.

Change the environment

Everyobdy can use a change sometimes. Understand finding motivation as something you will need to always keep working. If possible, avoid routine, change environments, try out new things. Do everything you can to always have a new and fresh approach to your work.

Last word

Business is about your mind set primarily. If you do not let fear and disappointment get under your skin, there is nothing that keeps you from giving your best in every new project.

 

-mm-

  Čtyři rady, jak se nenechat vykolejit odmítnutím ze strany klienta

  Neúspěch patří k obchodu od nepaměti. Pro mnoho lidí znamenají odmítnutí ze strany klienta a dílčí neúspěchy jeden z hlavních důvodů, proč se kariéře aktivního obchodníka vyhýbají. Jestliže ovšem umíte překonat zklamání a strach z těchto odmítnutí, dává vám to možnost vyniknout nad ostatními a stát se skutečně dobrým prodejcem. Zde je několik tipů, jak každý den překonávat zklamání z neúspěchu.

  Neúspěch jako možnost vyniknout

  Podle The Muse částečné neúspěchy a zklamání patří nerozlučně k obchodu. Berte je proto pozitivně. Jedná se o možnost, jak můžete vyniknout a dosáhnout úspěchu, protože tam, kde jiní lidé končí a dále se nesnaží, vy stále pokračujete.

  Přistupujte ke každému obchodu pozitivně

  Nesmíte nechat strach z neúspěchu, aby nějak ovlivnil vaše obchodní vyhlídky, případně aby vás snad dokonce paralyzoval. Ke každému novému klientovi přistupujte tak, jako by vás nutně potřeboval a jako by obchod stoprocentně měl dopadnout pozitivně.

  Změňte prostředí

  Každému prospěje změna. Berte nalezení každodenní motivace jako něco, na čem je nutné neustále pracovat. Vyhněte se pokud možno rutinně, měňte prostředí, postupy, zkoušejte nové věci. Vše pro to, abyste měli neustále čerstvý a nový přístup k vaší práci.

  Slovo závěrem

  Obchod je především o nastavení vaší psychiky. Jestliže nenecháte strach a zklamání, aby se vám dostaly pod kůži, nic vám nemůže zabránit v tom při každém novém projektu podávat svůj nejlepší výkon.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse
  Štítky: Prodejní techniky