Basic advice to those who sell over the phone

Základní poučky pro ty, kteří prodávají po telefonu

Telephone sales still has its place in business, and it can teach those who are new to sales many techniques they can then use in the future. Here are the five most essential tips for telesales.

The first phrase is the most important part

As Forbes states, your opening phrase and introduction of what you do must sufficiently catch the attention of the call recipient. Without a quality opening which engages even the busiest of people, you will not get many chances to move further along with the call.

Surprise the prospect with your honesty

Do not try to trick the prospect or hide something from them. Deceitful behavior is usually easily detected by prospects. A better way is to disarm them by being honest and straightforward.

Make use of the power of stories

References to a third party and, as well as storytelling about the success of your current and previous clients, work like a charm on prospects. This works especially well if you mention well-known names or opinion leaders in a certain field.

Focus on the values and priorities of the client

Have a series of questions ready that will help you find out what the prospect's priorities are. Adapt your offer while keeping in mind the things the client cares about. These priorities might include low price, quality, delivery time, etc.

Always plan what the next steps will be

If you manage to “catch” the prospect, never hang up the phone with only a vague agreement that “you will talk to each other some time later”. Always define the next step, arrange a set meeting or time of your call, and determine what the development will be.

 

-mm-

  Základní poučky pro ty, kteří prodávají po telefonu

  Telefonní prodej má v obchodním světě stále své místo jak v B2C tak i v B2B oblasti, a začínající prodejce se při prodeji po telefonu může naučit spoustu technik využitelných i při jiných formách prodeje. Zde je pět základních tipů, jak úspěšně prodávat přes telefon.

  Úvodní věta je zcela klíčová

  Jak uvádí Forbes, vaše uvozovací fráze a představení toho, co nabízíte, musí dostatečně podnítit zvědavost volaného. Bez kvalitního úvodu, který zaujme i jinak vytížené lidi, nebudete mít příliš šancí postoupit dále.

  Odzbrojte klienta svojí upřímností

  Nesnažte se klienta obelhat nebo mu něco zatajovat. Podobné nekalé taktiky zákazníci zpravidla snadno vycítí. Lepší taktikou je volaného odzbrojit upřímností a přímostí.

  Využívejte sílu příběhů

  Odkazy na třetí stranu a vyprávění příběhů úspěchů vašich současných nebo předchozích klientů fungují na potenciální klienty jako kouzlo. Zvláště pokud zmíníte nějaká známá nebo v oboru významná jména a názvy.

  Zaměřte se na hodnoty a priority, které klient vyznává

  Mějte připravenou sérii otázek, díky které zjistíte, jaké jsou priority daného klienta. Podle toho, na čem mu záleží, upravte následně vaší nabídku. Prioritami může být například nízká cena, kvalita, rychlost dodání, apod.

  Vždy naplánujte, co se bude dít dál

  Pokud se potenciální klient „chytne“, nikdy nepokládejte telefon s vágní domluvou, že si „potom někdy později zavoláte“. Určete vždy další postup, domluvte si napevno schůzku nebo čas telefonátu, a definujte další kroky.

   

  -mm-    

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com