Six psychological tricks that will help you during your meeting with a prospect

Šest psychologických triků, které vám pomohou při schůzce s klientem

Even though we do not realize it, our emotions and subconscious play a key role in the decisions we make. Even if you make a decision about a purely business matter, on average 70% of the decision will be made on an emotional level and only 30% on a rational level. Your task during a business meeting is to get on the same wavelength with the prospect and convince them both on an emotional and subconscious level that you can be trusted and that your product is the right choice. Here are six psychological tricks that will help you.

This list was published by Entrepreneur.com

Eye contact

People trust those who are confident. You will make a good impression through self-confident eye contact with your client.

Smile

One of the most dependable ways of showing you are likable and persuasive.

Use gestures

Don't sit with your arms folded. When at a meeting, use gestures to emphasize what you are saying. The prospect will then trust your judgment more.

Say the prospect's name

This is an expression of respect, concentration and keen interest in the client, rather than just taking them as one of many. 

Mirror

Use the same gestures, expressions and words as the other person. It helps find a common ground.

Use specific examples

Don't talk in an abstract way. Use stories and examples from specific clients.

 

-mm-

  Šest psychologických triků, které vám pomohou při schůzce s klientem

  Aniž bychom si to uvědomovali, v našem rozhodování hrají klíčovou emoce a naše podvědomí. I při čistě obchodním rozhodování se člověk rozhoduje v průměru ze 70% na emoční úrovni a jenom ze 30% na racionální úrovni. Vaším úkolem během obchodní schůzky je naladit se na klienta a na podvědomé a emoční úrovni ho utvrdit v tom, že vám může důvěřovat a že váš produkt je tou správnou volbou. Zde je šest psychologických triků, které vám v tom pomohou.

  Tento seznam byl uveřejněn webovou stránkou Entrepreneur.com

  Oční kontakt

  Lidé důvěřují těm, kdo mají sebevědomí. A to dáte najevo sebevědomým očním kontaktem s klientem.

  Úsměv

  Jeden z věčných způsobů, jak na ostatní působit sympaticky a přesvědčivě.

  Gestikulace

  Neseďte se založenýma rukama. Při jednáních používejte gesta ke zdůraznění toho, co říkáte. Zákazník pak bude více důvěřovat vašemu úsudku.

  Opakování jména klienta

  Je to výraz respektu, soustředění a toho, že se o zákazníka upřímně zajímáte a neberete jej pouze jako jednoho z mnoha.

  Zrcadlení

  Používejte stejná gesta, výrazy a slova jako váš protějšek. Pomáhá to při navazování spolupráce.

  Použití konkrétních příklad

  Nemluvte abstraktně. Používejte příběhy a příklady vašich konkrétních zákazníků.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com