Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Veden" bylo nalezeno 4714 článků.

icon Nevyužité patenty - skryté bohatství firem, které se dostaly do finančních potíží

13.8.2001  Nevyužité patenty – skryté bohatství firem, které se dostaly do finančních potíží

Firma **3dfx Interactive** se v prosinci 2000 potýkala s krizí: bylo těžké získat úvěry a klesala hodnota akcií. Vedení firmy však mělo v rukávu jedno eso, v podobě nových patentů na grafické čipy.…

Článek v rámci předplatného icon Ohrožení zisku: realističtější metoda hodnocení rizika

31.7.2001  Ohrožení zisku: realističtější metoda hodnocení rizika

Společnosti, které vyrábějí nebo distribuují elektřinu, potřebují přesný a robustní systém hodnocení rizika. Jeden z přístupů odvozuje finanční riziko od pohybu tržních cen tzv. metoda ohrožení…

Článek v rámci předplatného icon Řízení úvěrového rizika: důležitý, avšak podceňovaný úkol

31.7.2001  Řízení úvěrového rizika: důležitý, avšak podceňovaný úkol

V souvislosti s energetickou krizí v Kalifornii vyvstávají obavy, že obchodní protějšek neprovede platbu. Bez přihlédnutí k této skutečnosti je firemní systém řízení rizika neúplný. Neplnění smlouvy…

icon Opce na akcie motivují řadové zaměstnance

31.7.2001  Opce na akcie motivují řadové zaměstnance

S klesajícími cenami akcií ztrácí svůj punc také opce. Přesto je přibližně třetina společností nabízí i svým řadovým zaměstnancům. Tento trend se do značné míry týká počítačových firem. Ukazuje se, že…

Článek v rámci předplatného icon Druhá generace Internetu rozšiřuje sdílení znalostí za hranice firmy

19.7.2001  Druhá generace Internetu rozšiřuje sdílení znalostí za hranice firmy

Společnost **Ketchum** zaujímá v celosvětovém měřítku sedmé místo v pořadí firem, které se zabývají vztahy s veřejností. Báze firemních znalostí byla původně uložena na intranetu, ten však neumožňoval…

Článek v rámci předplatného icon Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

16.7.2001  Rozmyslete si, co budete vyžadovat od svého konzultanta pro správu znalostí

Nejproblematičtějším aspektem budování úspěšného systému správy znalostí je zajištění účinné angažovanosti lidí. Kvalitní konzultanti správy znalostí hrají důležitou roli v hledání expertů, v…

Článek v rámci předplatného icon Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

12.7.2001  Rostoucí firmy potřebují plánování správy znalostí

Malé firmy disponují jedinečnou schopností k růstu a ke změnám nemusejí se potýkat s velkým byrokratickým aparátem, jako velká společnost. Rozšiřování podniku však může vést ke zhoršení komunikace a…

icon Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

12.7.2001  Zkušenosti firem s vyhledáváním expertů ve vlastních řadách

Při současném tempu vývoje ekonomiky není možné, aby společnosti řešily každý problém vytvářením nových postupů. Je třeba znát způsob, jak rychle vyhledávat odborníky ve vlastních řadách a jak…

icon E-recruiting - moderní trendy v personalistice

10.7.2001  E-recruiting – moderní trendy v personalistice

Internet bývá právem považován za médium budoucnosti, což platí i v oblasti personalistiky. Vyhledávání pracovních příležitostí a nábor pracovních sil prostřednictvím Internetu přinášejí oproti…

icon Netradiční informační systém japonské maloobchodní firmy

2.7.2001  Netradiční informační systém japonské maloobchodní firmy

Zavádění Internetu probíhá v různých firmách a zemích různou rychlostí. V Japonsku se vedení v maloobchodu přes Internet ujala firma **Seven-Eleven**.Příčiny úspěchu spočívají v obezřetném managementu…

icon Rozumí vaši zaměstnanci problematice akciových opcí?

6.6.2001  Rozumí vaši zaměstnanci problematice akciových opcí?

Významné společnosti nabízejí zaměstnancům ke koupi své akcie. Přesto však s nimi o této záležitosti často vůbec nekomunikují. Tento článek má napomoci vedení firmy se zajištěním klíčových prvků…

Článek v rámci předplatného icon Internetové firmy řeší problém lidských zdrojů outsourcingem

4.6.2001  Internetové firmy řeší problém lidských zdrojů outsourcingem

První vlna internetových firem se potýkala s problémy lidských zdrojů. Příliv mladých pracovníků však s sebou přinesl morální uvolněnost, diskriminaci na základě pohlaví a problémy s komunikací mezi…

icon Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

31.5.2001  Investice do správy znalostí přináší naději pro horší časy

Časopis **Knowledge Management** a společnost **International Data Corp.** provedly průzkum podnikových iniciativ v oblasti správy znalostí. Své údaje poskytlo přes 500 respondentů.Stále více…

icon Vedoucí pracovník správy znalostí - Nová funkce ve vedení organizace

31.5.2001  Vedoucí pracovník správy znalostí – Nová funkce ve vedení organizace

Společnosti často ustanovují funkci vedoucího pracovníka správy znalostí (ozn. CKO). Správa znalostí v sobě zahrnuje lidské zdroje, kulturu, chování, obchodní procesy i podpůrné technologie. Obsazení…

Článek v rámci předplatného icon Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

4.4.2001  Dvanáct rozměrů interní strategické komunikace

Článek je přehledem zásad interní strategické komunikace. Autor má za sebou 25 let praxe v této oblasti, sám vypracoval nové přístupy k modelování, plánování a hodnocení komunikace.1. **Strategická…

Výpis 46964710 z celkem 4714